Centrá pomoci

CENTRUM NA POMOC MLADÝM PO ODCHODE Z DETSKÉHO DOMOVA
dvc budovaDomovské vzdelávacie centrum - Dunajská Lužná
Domovské vzdelávacie centrum, n. o.na Jánošíkovskej ulici v Dunajskej Lužnej poskytuje sociálne služby a sociálnu prevenciu mladým dospelým ľudom, ktorý vyrastali v detskom domove, nemajú zabezpečené bývanie a potrebujú pomoc pri hľadaní zamestnania a ďalších životných zručnostiach.

KRÍZOVÉ CENTRUM PRE DETI, RODINY A MLADÝCH DOSPELÝCH

dorka ke budovaCentrum pre obnovu rodiny DORKA - Košice
Centrum DORKA pre obnovu rodiny na Hemerkovej ul. 28 v Košiciach, je unikátne zariadenie, ktoré umožňuje prijať rodinu ako celok. Pracuje so širšou rodinou a komplexne rieši jej sociálnu situáciu. Projekt je najväčším spoločným projektom Nadácie DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov a Spoločnosti Úsmev ako dar. 

POMOC PRE DETI, KTORÉ SA OCITLI V KRÍZOVEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII
ks roznavaKrízové stredisko - Rožňava
Krízové stredisko v Rožňave so Spoločnosťou Úsmev ako dar a sestričkami Saleziánkami sme vybudovali v spolupráci ako veľmi potrebný prvok na pomoc deťom na Gemeri - v oblasti zmietanej najmä kvôli vysokej nezamestnanosti, ktorá spôsobuje zlyhávanie rodín a následné sociálne problémy, ktorých obeťou sú najmä deti.

otvorenie jasov 2013 001Sociálny dom sv. Norberta - Jasov - Stavba dokončená, otvárame!
Rekonštrukcia dvojpodlažného domu, ktorý nám dlhodobo prenajala jasovská kapitula, prebiehala od júna 2010. Na samotnej stavbe okrem profesionálov pracovali aj chlapci z detských domovov a otcovia rodín v kríze, ktorým pomáhame. Po dokončení rekonšrrukcie vznikli v objekte štyri samostatné byty a priestor na vznik piateho bytu v budúcnosti. Čítaj viac.


Centrum Dorka v PrešoveKrízové centrum Dorka pre obnovu rodiny - Prešov
Práve prebieha rekonštrukcia budovy opustenej materskej škôlky na Lomnickej ul.č. 30 v Prešove. 25. marca 2013 sme otvorili prvú časť krízového centra - Zariadenie núdzového bývania pre 48 osôb. V budove si nájde miesto aj centrum akútnej pomoci pre 12 osôb a  súčasťou tohto objektu bude aj denný stacionár Svetielko pre kombinovane postihnuté deti. Viac o otvorení.

Dorka Zvolen budovaKrízové centrum Dorka pre obnovu rodiny - Zvolen - OTVORENÉ
V meste Zvolen vzniklo nové zariadenie sociálnych služieb pozostávajúce z dvoch častí: z domova na pol ceste a zariadenia núdzového bývania. Domov na pol ceste ponúkne pomoc a útočisko 10 „odchovancom“ detských domovov. Zariadenie núdzového bývania s kapacitou 10 miest prichýli rodiny s deťmi alebo osamelých rodičov s deťmi, kotrí sa ocitli v hraničnej životnej situácii.


ROZVOJ RODINY
Hlohovec 2Centrum pre rozvoj rodiny - Hlohovec
V apríli 2011 sme v Hlohovci otvorili Centrum pre rozvoj rodiny. Po polročnom fungovaní má Centrum 244 členov, ktorí sa podľa vlastného výberu zapájajú do programu. Je otvorené každý pracovný deň a približne 4x do týždňa je tam odborný program. Plánujeme centrum rozšíriť o kluby náhradných rodín.

Fun Club FortunaFun Club Fortuna
Nízkoprahový klub v bratislavskej ubytovni Fortuna vedú dobrovoľníci a terénni sociálni pracovníci Spoločnosti Úsmev ako dar. Názov Fun Club mu vymysleli deti, ktoré ho navštevujú. Medzi hlavné činnosti klubu patrí organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, zameraných na rozvoj ich osobnosti, tvorivosti a nadania. 

 

centrum mak detiCentrum MAK - Trnava
Centrum MAK na Coburgovej ulici v Trnave v súčasnosti poskytuje svoje služby 26 rómskym rodinám.Deti z týchto rodín vo veku 3-7 rokov pravidelne navštevujú krúžky, kde sa im venujú animátori a dobrovoľníci. Cieľom je rozvíjať detskú tvorivosť, ich manuálne aj sociálne zručnosti. Ich rodičom poskytujeme odbornú pomoc a sprevádzanie.

Centrum Blatné RemetyKomunitné pastoračné centrum pre rodinu a deti - Blatné Remety
Komunitné pastoračné centrum pre rodinu a deti v obci Blatné Remety je zároveň sídlom Inštitútu bl. Teodora Romžu a bl. Zefirína Mallu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Slúži ako centrum pre deti a rodiny v obci Blatné Rémety, v ktorej viac ako 20% obyvateľov tejto obce sú deti v pestúnskej starostlivosti.

 

PROJEKTY NA ZAKARPATSKEJ UKRAJINE
Detský domov SerednéDetský domov sv. Alžbety a Detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - Seredné - Zakarpatská Ukrajina
Rodinný detský domov na Ukrajine v obci Seredné je zameraný na poskytovanie individuálnej starostlivosti opusteným deťom, ktorým bola súdom nariadená ústavná výchova s cieľom zabezpečiť ich zdravý vývoj, vzdelanie a prípravu na zaradenie sa do samostatného života.

Krízové centrum SerednéKrízové centrum Panny Márie pre matky s deťmi - Seredné - Zakarpatská Ukrajina
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar už 10 rokov vyvíja na Zakarpatskej Ukrajine modelové projekty na pomoc deťom v ohrození. Po vybudovaní detského domova rodinného typu v Serednom s kapacitou 10 detí na čele s profesionálnymi rodičmi sme videli ako ďalší nevyhnutný krok vybudovať subjekt na prevenciu pred samotným zlyhaním rodiny.

Rodinám v krízovej situácii dávajú nádej na nový začiatok centrá pre obnovu rodiny Dorka

Centra Dorka oslavuju 10 vyrocie 2Košice 12. október 2017 – Stáva sa, že sa rodina alebo matka s dieťaťom sa ocitnú bez strechy nad hlavou. Vtedy hrozí, že bude dieťa umiestnené do detského domova. Tomu sa však snažia zabrániť centrá pre obnovu rodiny Dorka, ktoré oslavujú desaťročnicu svojho fungovania, počas ktorej pomohli stovkám rodín, deťom a mladým dospelým. V súčasnosti je na Slovensku päť takýchto centier, ktorých zriaďovateľom je organizácia Úsmev ako dar a Nadácia DeDo.

Čítať viac...

Vladyka Milan Lach navštívil Centrum Dorka pre obnovu rodiny v Prešove

Vladyka Milan LachV pondelok 28.augusta 2017 Centrum Dorka pre obnovu rodiny v Prešove navštívil vladyka SEODr. Mons. Milan Lach SJ, apoštolský administrátor gréckokatolíckej eparchie Parma v štáte Ohio v USA. Osobne sa zaujímal o život a riešenia pre niekoľko desiatok rodín s deťmi v núdzi, ktoré centrum prichýlilo až po prípravu kaplnky priamo v priestoroch krízového centra. Vedúci centra, gréckokatolícky kňaz o. Lukáš Mitro oboznámil otca biskupa so situáciou rodín nachádzajúcich sa v zložitých životných situáciách s dôrazom práce centra na prevenciu - aby nedošlo k prehĺbeniu ťažkostí rodín, prípadne k odňatiu detí od svojich rodičov.

Čítať viac...

Úsmev ako dar rozširuje kapacitu centier pomoci

20170606 pozehnanie jasov 001Jasov / 6.6.2017 -  Sociálny dom sv. Norberta v Jasove dnes môže vďaka novozrekonštruovaným priestorom poskytnúť ubytovanie a pomoc siedmim rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii bez strechy nad hlavou. Toto vzácne dielo sa podarilo vďaka výraznej podpore Rádu premoštrátov na Slovensku a fondu Renovabis. 

Čítať viac...

Požehnanie nových priestorov Sociálneho domu sv. Norberta v Jasove pri Košiciach

Socialny dom JasovKošice / 6.6.2017 - Spoločnosť Úsmev ako dar za výraznej podpory Rádu premoštrátov na Slovensku a fondu Renovabis dnes otvára ďalšie, novozrekonštruované priestory Sociálneho domu sv. Norberta v Jasove pri Košiciach. Kapacita tohto zariadenia tak vzrástie zo štyroch na sedem rodín. 

Novootvorenému centru požehnajú rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik a jasovský opát Ambróz Martin Štrbák.

Spoločnosť Úsmev ako dar v spolupráci s Nadáciou DeDo za výraznej podpory Katolíckej cirkvi buduje na Slovensku sieť centier na pomoc rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v zložitých životných situáciách.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.

Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.