Centrá pomoci

Mapa centra SKUA 20171121 

 Útulok pre rodiny v núdzi v Bratislave Domovské vzdelávacie centrum v Dunajskej LužnejCentrum Dorka vo ZvoleneSociálny dom sv. Norberta v Jasove

 

 

 

 

 

Centrum Dorka v KošiciachCentrum Dorka v PrešoveVincentínum Košice - Šaca

 

 

 

 

 

 

 

CENTRÁ PRE ROZVOJ RODINY

Hlohovec 2Centrum pre rozvoj rodiny - Hlohovec
V apríli 2011 sme v Hlohovci otvorili Centrum pre rozvoj rodiny. Po polročnom fungovaní má Centrum 244 členov, ktorí sa podľa vlastného výberu zapájajú do programu. Je otvorené každý pracovný deň a približne 4x do týždňa je tam odborný program. Plánujeme centrum rozšíriť o kluby náhradných rodín.

Fun Club FortunaFun Club Fortuna
Nízkoprahový klub v bratislavskej ubytovni Fortuna vedú dobrovoľníci a terénni sociálni pracovníci Spoločnosti Úsmev ako dar. Názov Fun Club mu vymysleli deti, ktoré ho navštevujú. Medzi hlavné činnosti klubu patrí organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, zameraných na rozvoj ich osobnosti, tvorivosti a nadania. 

centrum mak detiCentrum MAK - Trnava
Centrum MAK na Coburgovej ulici v Trnave v súčasnosti poskytuje svoje služby 26 rómskym rodinám.Deti z týchto rodín vo veku 3-7 rokov pravidelne navštevujú krúžky, kde sa im venujú animátori a dobrovoľníci. Cieľom je rozvíjať detskú tvorivosť, ich manuálne aj sociálne zručnosti. Ich rodičom poskytujeme odbornú pomoc a sprevádzanie.

 

 PROJEKTY NA ZAKARPATSKEJ UKRAJINE

Detský domov SerednéDetský domov sv. Alžbety a Detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - Seredné - Zakarpatská Ukrajina
Rodinný detský domov na Ukrajine v obci Seredné je zameraný na poskytovanie individuálnej starostlivosti opusteným deťom, ktorým bola súdom nariadená ústavná výchova s cieľom zabezpečiť ich zdravý vývoj, vzdelanie a prípravu na zaradenie sa do samostatného života.

Detský domov - Storožnica - Zakarpatská Ukrajina
Pomoc utečeneckým rodinám na Ukrajine 

 

Túžba pomáhať ľuďom v núdzi spojila mnohých

Centrum Dorka Ruzomberok otvorenieRužomberok 28. jún 2018 – Len za spoločného úsilia Katolíckeho hnutia žien Slovenska, organizácie Áno pre život, n.o., Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR môže Spoločnosť Úsmev ako dar slávnostne otvoriť ďalšie Centrum pomoci Dorka tentokrát v Ružomberku na strednom Slovensku. Prenajatý dom od organizácie Áno pre život, n.o. prešiel dôkladnou rekonštrukciou a doplnením potrebného vnútorného vybavenia vďaka známej pôstnej aktivite – tzv. Pôstnej polievke organizovanej pod názvom Podeľme sa! už tradične Katolíckym hnutím žien Slovenska. „Podľa skutkov ich poznáte“, povedala známe slová Mária Demeterová, predsedníčka KHZS. Chcela sa takto poďakovať dobrodincom z celého Slovenska, ktorí dobrým skutkom prispeli na vznik tohto potrebného diela.

Čítať viac...

Rodiny v núdzi potrebujú šancu na nový začiatok

otvorenie centrum ba 02Poskytnúť dočasný domov rodičom v ťažkej životnej situácii, pomôcť im postaviť sa opäť na vlastné nohy a zabrániť umiestneniu ich detí do detských domovov. O to sa snažia krízové centrá Úsmevu ako dar a jedno už má od 19. marca 2018 aj Bratislava. Okrem strechy nad hlavou klientom ponúkne sociálne, psychologické, či odborné poradenstvo.

V ústavnej starostlivosti aktuálne žije viac ako 5000 detí. Podľa výskumov organizácie Úsmev ako dar by sa až 56 % z nich mohlo vrátiť k rodičom, keby sa rodine niekto systematicky venoval a podal jej pomocnú ruku.

Čítať viac...

Zapojte sa do zbierky na podporu výstavby centra Vincentínum v Košiciach – Šaci

usmev zbierka ruzenec fbMnohé rodiny na Slovensku sa ocitajú v núdzi – zastihne ich choroba, prídu o prácu, dôjde k rozvodu rodičov, nahromadia sa u nich dlhy, stratia strechu nad hlavou a častokrát hrozí, že ich deti nebudú môcť vyrastať s rodičmi, ale v detskom domove. To všetko sa môže udiať v priebehu pár mesiacov. V takomto momente je dôležitá podpora okolia – rodiny, farnosti, obce. Pomôcť môže každý z nás, predovšetkým záujmom a blízkosťou, ale aj sprostredkovaním či priamo poskytnutím pomoci.

Čítať viac...

Útulok pre rodiny v núdzi v Bratislave

utulok ba 13

Centrum pre obnovu rodiny v Bratislave je zriadené ako útulok pre rodiny a deti podľa § 26 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Poslaním centra je pomáhať rodinám a mladým dospelým v krízových životných situáciách, do ktorých sa dostali. Kapacitu zariadenia je 20 osôb v 4 samostatných bytových jednotkách. Ochrana a podpora týchto rodín, ich celistvosť, funkčnosť a duchovná obnova sú základné ciele našej činnosti.

Každodenným kontaktom s rodinou, ich reálnym životom zistíme do akej miery je rodina schopná zabezpečiť potreby jednotlivých členov, s dôrazom na potreby detí. Východisko vidíme vo vytváraní dostatočne podnetného a bezpečného prostredia s takými podmienkami, ktoré im umožnia samostatný stabilný návrat do spoločnosti s využitím vlastných zdrojov a síl. Rodinám budeme poskytovať okrem diagnostikovania a nastavenia plánu práce a rozvoja rodiny, sprevádzanie v sociálnej, psychologickej, duchovnej a právnej oblasti, ale i rôzne vzdelávacie a psychosociálne aktivity zamerané na rozvoj osobnosti rodiča, dieťaťa i rodiny ako celku.

V novembri 2017 sme začali stavebné a rekonštrukčné práce, ukončili sme ich v polovici februára 2018. V interiéri potom prebehli vodoinštalačné, elektroinštalačné práce a pokládka obkladov a podlahových krytín v celom Centre. Dobrovoľníci montovali nábytok, maľovali steny a postupne sme zariadili bytové jednotky. Slávnostné otvorenie a požehnanie priestorov Centra sa uskutočnilo 19. marca 2018.

Hlboká a úprimná vďaka patrí všetkým našim partnerom, právnickým aj individuálnym darcom, ktorí nemalou mierou prispeli k tomu, aby sa náš sen stal realitou a mohli sme vybudovať takéto zariadenie aj v Bratislavskom kraji.

 

Podmienky prijatia

Postup pri podávaní žiadosti záujemcu o sociálnu službu v útulku – Centrum pre obnovu rodiny
Poskytovanie sociálnych služieb, ako aj postup pri prijímaní klientov v nepriaznivej sociálnej situácii do zariadenia sociálnych služieb, útulku – Centrum pre obnovu rodiny je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Cieľové skupiny prijímateľov sociálnych služieb v útulku – Centrum pre obnovu rodiny, sú deti
a rodiny, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v náhlej krízovej životnej situácii, v sociálnej a hmotnej núdzi, v ohrození zdravia alebo bez prístrešia.

Žiadosť do zariadenia si môže podať:

• fyzická osoba z ohrozenej rodiny od veku 18,
• fyzické osoby v situácii sociálnej a hmotnej núdze s následkom straty bývania, alebo ktoré sa náhle ocitli v krízovej situácii a potrebujú dočasné bezpečné útočisko
• osamelý rodič s jedným dieťaťom alebo s viac deťmi,
• úplná rodina.

Žiadosť o prijatie do útulku je k dispozícii na stiahnutie TU.
K žiadosti je potrebné priložiť lekárske potvrdenie. Formulár lekárskeho potvrdenia si môžete stiahnuť tu.
Vyplnenú žiadosť môžete zaslať na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Prehľad platieb za služby v útulku si môžete pozrieť TU.

Žiadateľ sa informuje o podmienkach prijatia do zariadenia:
• telefonicky / tel.č. 0903 781 786
• e-mailom / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
• sprostredkovane
• osobne / Ševčenkova 21, Bratislava

Ak sa žiadateľ informuje o podmienkach prijatia do zariadenia telefonicky, e-mailom alebo sprostredkovane, odborní zamestnanci zariadenia poskytnú žiadateľovi základné informácie o postupe pri podávaní žiadosti. Následne je žiadateľ požiadaný o dohodnutie termínu osobného stretnutia. Predmetným obsahom osobného stretnutia so žiadateľom je vypísanie Žiadosti o prijatie do zariadenia, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre zaradenie žiadosti do evidencie záujemcov o poskytovanie sociálnych služieb.

Dôležitou súčasťou prvého kontaktu sociálneho pracovníka so žiadateľom je nadobudnutie adekvátnych a relevantných informácií o doposiaľ uskutočnených opatreniach žiadateľa, ktoré mali viesť ku zmene jeho sociálnej situácie, ako aj o doterajších skúsenostiach žiadateľa, ktoré mali viesť ku zmene jeho sociálnej situácie, ako aj o doterajších skúsenostiach žiadateľa s poskytovaním sociálnych služieb. Sociálny pracovník zároveň zisťuje, čo od neho žiadateľ očakáva a či jeho očakávania sú v súlade s poskytovanými sociálnymi službami zariadenia.

Priebeh rekonštrukčných prác

utulok ba 01utulok ba 11 utulok ba 02 utulok ba 03utulok ba 04 utulok ba 12 

 

 

 

utulok ba 06utulok ba 05 utulok ba 07 utulok ba 08 utulok ba 09utulok ba 10

 

 

 

utulok ba 17 utulok ba 16utulok ba 22utulok ba 21utulok ba 39utulok ba 28utulok ba 35 

 

 

 

utulok ba 29 utulok ba 24 utulok ba 33  utulok ba 28utulok ba 18utulok ba 40 utulok ba 20  

 

 

 

 

Aktuálny stav po rekonštrukcii priestorov

centrum ba po rekonstr 01 centrum ba po rekonstr 02centrum ba po rekonstr 09 centrum ba po rekonstr 03 centrum ba po rekonstr 06 

centrum ba po rekonstr 07 centrum ba po rekonstr 08 centrum ba po rekonstr 10 centrum ba po rekonstr 11 centrum ba po rekonstr 12

 

 

 

 

Ďakujeme všetkým našim partnerom a darcom, bez ktorých by sme toto centrum nevybudovali:

 erb ba arcidieceza    Katolicke hnutie zien Slovenska logo    orbit  AKSS
           
 delphy     HA-UZ    J-TRADE BUILD s.r.o.  Hi-Reklama
                   
           
luky stav   JUB   MCST sezam
           
           
Veolia          
           

 

Ďakujeme darcom, ktorí nás podporili cez StartLab spolu sumou 5 199 EUR:

Štefan adamjak
Zuzana Hužvarova
Štefan Schwartz
Peter Potecky
Marek Jelo
Patrik Bóna
Tomas Bednar
rudolf keller
Jozef Soltes
Matej Kolarovsky
Igor Šprto
Juraj Červeň
Martin Bakoš
Stano M.
Peter Guštafík
Michal Scholtz
Peter Štrpka

Laura Madjiah Štorcelová 
Crossline.tv
Vanda Buckova
Andrej
Lucia Paskova
Peter Drábik
Mirka
Richard Hudec
Raimund
Matus Teplicky
Michaela Szomolanyi
Zuzana Brázdiková
Michal Sádovský
Patrik Nagy
Juraj Zlacký
Silvia
Katarina Ostrozlikova
Jozef Hajko

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Usmev logo white text

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.