Deti v domovoch

Naše programy pre deti v detských domovoch

 Anjelský program

Hlavným cieľom anjelského programu je rozvíjať, posilňovať a podporovať osobnostné predpoklady, schopnosti a vlastnosti dieťaťa, vzbudiť u detí záujem o umenie, kultúru a šport. Pravidelnou systematickou činnosťou s deťmi v domovoch sa upevňujú vzťahy, posilňujú väzby a vytvárajú sa nové priateľstvá. Anjelský program sa realizuje pravidelnými stretnutiami dobrovoľníkov - anjelov s deťmi minimálne jedenkrát do mesiaca v detských domovoch po celom Slovensku.
Fond Pipi Dlhá Pančucha
Deti z detských domovov majú sťažený prístup k vzdelaniu. Zvýšiť ich šance pomáha práve štipendium poskytované z Fondu Pipi Dlhej Pančuchy. Úsmev ako dar ním podporuje študentov stredných i vysokých škôl. Medzi štipendistami sú deti z detských domovov, náhradných rodín i mladí dospelí, ktorí po dovŕšení 18 rokov žijú ďalej v detských domovoch alebo v krízových centrách. Kontakt pre štipendistov alebo pre záujemcov o štipendium: PhDr. Ján Herák - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Najmilší koncert roka
V roku 1990 vznikla tradícia Najmilšieho koncertu roka. Jedná sa o regionálne kolá, ktoré sa konajú v každom kraji. Na týchto koncertoch vystupujú len deti z detských domovov a náhradných rodín. Najlepšie vystúpenia následne postupujú do Bratislavského finále. Čítať viac...

Zimné a letné rozvojové pobyty
Pobyty dávajú deťom šancu rozvíjať svoje schopnosti, posilňovať sebadôveru, nadviazať nové sociálne kontakty a prehĺbiť priateľstvá. Sú zdrojom zážitkov, radosti a impulzov, ktoré každé dieťa potrebuje pre svoj harmonický vývoj. Ciele jednotlivých pobytov závisia od vekového zloženia alebo špecifických potrieb detí a mládeže.

Úsmev sv. Mikuláša
Cieľom projektu je spájanie a kontaktovanie súrodencov, ktorí žijú oddelene v rôznych zariadeniach. Pripravujeme pre nich súrodenecké stretnutia a letné a zimné pobyty.
 
Domovácky parlament – Škola mladých lídrov

Je to unikátny projekt, ktorého cieľom je dosiahnuť, aby zástupcovia z radov mladých dospelých z každého Centra pre deti a rodiny na pravidelnej báze vyjadrovali svoje pocity, potreby, názory, podnety a neposlednom rade aj inovatívne nápady zamerané smerom k lepšiemu a ľahšiemu osamostatneniu mladých dospelých, ktorí sa v najbližších rokoch reálne pripravujú na odchod do života.

Vytvorili sme platformu na prezentovanie ich aktuálnych potrieb, ale i nových nápadov v záujme zlepšovania kvality života všetkých mladých dospelých v Centrách. Naše skúsenosti ukazujú, že z mladých dospelých, ktorí sa včas podchytili vyrástli šikovný mladí lídri schopní riadiť projekty a aktivity.

Témy v rámci realizácie projektu v roku 2020:
• sebarealizácia,
• podpora talentov,
• výchova k materstvu,
• etnicita,
• identita,
• správne trávenie svojho voľného času,
• odpustenie.

Nadacia SLSP 
 

Detské práva

Cieľom je ochrana, podpora a realizácia práv detí, ako aj prevencia porušovania práv detí a pomoc v konkrétnych situáciách.
 
Aktivita je realizovaná vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014-2020", ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
Min skolstvaiuventa

Minister oceňoval detských športovcov

Detskí športovci zvíťazili v silnej zahraničnej konkurencii 29 športovcov zo 17 Centier pre deti a rodiny z Česka, Maďarska a Rumunska.Na pôde rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie športovcov z Centier pre deti a rodiny. Z rúk ministra Jána Richtera si prevzali ďakovné listy za úspešné reprezentovanie Slovenska na Medzinárodných športových hrách v maďarskom meste Kiskunmajsa. Minister pri odovzdávaní vysoko ocenil nielen detských reprezentantov, ale aj profesionálnu prácu trénerov, pedagogických pracovníkov, zástupcov Fóra riaditeľov detských domovov a spoločnosti Úsmev ako dar. „Je to bezpochyby ich zásluha a za to im úprimne ďakujem. Podpora detí na Slovensku je dôležitou úlohou pre štát a všetkých, ktorí sú v tejto oblasti zainteresovaní. Sme si vedomí toho, že akú starostlivosť vynaložíme my dnes, tak takú budeme mať vrátenú v budúcnosti, keď budú tieto deti dospelé, keď vymenia našu generáciu,“ podčiarkol minister Ján Richter.

Čítať viac...

Hurá do parlamentu !!!

Domovaci domovakom2017 2Posledný septembrový víkend 27.9 – 29.9. sa niesol v duchu rozvoja uvedomenia si vlastnej hodnoty. V obci Trnavá hora sa totiž uskutočnil ďalší ročník Školy mladých lídrov – Domovácky parlament.

Akcie sa zúčastnilo 55 súčasných domovákov reprezentujúcich svoje Centrum pre deti a rodiny z celého Slovenska. Zástupcovia sa zúčastnili vzdelávacích a rozvojových aktivít, vďaka ktorým vedia následne deti v Centrách pripraviť do života tak, aby si boli vedomé svojej hodnoty pre spoločnosť a aby boli schopné postarať sa o seba a neskôr aj o budúcu rodinu. Hlavným cieľom školenia bolo, aby v sebe mladí ľudia objavili svoj potenciál, ale aj poukázali na súčasné potreby a problémy detí v detských domoch a hájiť ich záujmy formou prezentácie na verejnosti a ponuky odborných riešení.

Čítať viac...

Aj takéto bolo naše leto

Leto 2019Letné prázdniny sa skončili a deti nám už nastúpili do školy. Rodičia nakupujú školské a výtvarné potreby, všetko, čo im deti zo školy doniesli na zozname od triednych učiteľov. Deti spomínajú na všetky krásne a veselé chvíle, ktoré cez prázdniny zažili, na všetky huncútstva, ktoré spolu s kamarátmi vyviedli. Pozerajú fotky, píšu si s novými priateľmi na sociálnych sieťach. Nechce s im veriť, že všetko sa už skončilo a nastal čas učenia, písomiek a školskej driny.

Všetky letné aktivity Úsmevu sú vyvrcholením celoročnej Anjelskej činnosti našich dobrovoľníkov s deťmi v Centrách pre deti a rodiny (bývalé detské domovy), vyvrcholením celoročnej práce s náhradnými rodinami a ich deťmi. Nezabúdame však ani na sociálne slabé a ohrozené rodiny, aj pre ne sme pripravili počas letných prázdnin niekoľko pekných pobytov a výletov ale aj denných táborov. Cez prázdniny sme pre deti zrealizovali 22 týždňových táborov a 15 víkendoviek po celom Slovensku.

Čítať viac...

Orbit vyzýva: Pomôžme im zažiariť! Zapojte sa a podporte mladých ľudí z Úsmev ako dar

Orbit Pomozme im zaziarit 2019Bratislava, 26. augusta 2019 - Značka žuvačiek bez cukru Orbit dlhodobo spolupracuje s občianskym združením Úsmev ako dar na podpore znevýhodnených detí z Centier pre deti a rodiny. Tento rok už štvrtýkrát vyzýva, aby ste sa aj vy opäť zapojili a pomohli im získať toľko potrebné sebavedomie. Kampaň s názvom „Pomôžme im zažiariť“ je zameraná na pomoc dospievajúcim deťom, ktoré čaká odchod z detského domova do samostatného života. Aby do neho mladí dospelí vykročili tou správnou nohou, venuje Orbit 1% z ceny všetkých svojich produktov predaných v období od 25. augusta do 5. októbra 2019 na podporu programov uľahčujúcich vstup do dospelosti. Dobrým skutkom môžete na sociálnych sieťach zažiariť aj vy, a to pod hashtagom #pomahamzaziarit spolu s originálnym a veľavravným gestom. Viac o kampani sa dozviete na pomaham.orbitklub.sk.

Čítať viac...

Mladým z domovov pomáhame preradiť na dospelosť

Vodičské kurzy pre deti z detských domovovKaždý z nás má po osemnástke strach opustiť bezpečie rodinného krbu, cítime sa mladí, nezrelí, jedným slovom neschopní postarať sa sami o seba. Zamysleli sme sa však niekedy nad tým, ako sa cítia mladí osemnásť roční domováci, ktorí bezpečie rodinného krbu nemajú? Majú väčší strach alebo je im to jedno? Majú v živote niekoho, ku komu môžu po odchode z domova ísť alebo komu môžu aspoň zavolať? Ak áno, je to ich životná výhra a šanca na lepší život. My na Úsmeve oceňujeme aktivity našich partnerov, ktorým táto téma nie je ľahostajná. Vďaka ich podpore pracuje už množstvo domovákov, majú svoje rodiny a vzorne sa o ne starajú. V tomto roku vznikol v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia a Policajným zborom MV SR ďalší unikátny projekt, ktorý uľahčí 20 domovákom štart do života a lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Čítať viac...

Vzdelávanie mladých dospelých s Kauflandom pokračuje aj cez prázdniny

Vzdelávanie s Kauflandom Leto je v plnom prúde a deti si naplno užívajú letné prázdniny. Na minulé Vianoce si už nikto ani len nespomenie, aj keď už možno nejeden z nás má kúpený darček na tohtoročné Vianoce. My na úsmeve si ale občas spomenieme, pretože sme predajom adventných kalendárov v Kauflande získali finančné prostriedky, aby sme mohli aj v tomto roku pokračovať vo vzdelávaní mladých dospelých z Centier pre deti a rodiny, ktorí sa postupne pripravujú na samostatnosť. 

Čítať viac...

Tábor Hurááá do života pre mladých z detských domovov

SOS Tábor 2019Leto je v plnom prúde a s ním aj séria táborov pre naše deti a mladých dospelých. Tradične otvárame letné prázdniny týždňovým SOS táborom „Hurááá do života“ pre mladých dospelých vo veku od 15 – 20 rokov, ktorí sa pripravujú na odchod z detského domova. Vedúcimi tábora sú tradične bývalí domováci, ktorí sami prežili všetko, čo teraz prežívajú títo mladí ľudia v detských domovoch. Odmietanie, nezáujem, nezodpovedané otázky, rasizmus, sklamanie zo správania dospelých, ktorí ich majú chrániť. Tento tábor má dlhoročnú tradíciu, jeho cieľom je pripraviť do života schopného mladého človeka, ktorý si je vedomý svojej hodnoty pre našu spoločnosť, a ktorý je schopný postarať sa o seba a neskôr aj o svoju budúcu rodinu.

Čítať viac...

Včera sa konali tradičné športové hry detí z Centier pre deti a rodiny

Športové hry 2019Šamorín, 12.6.2019 - V športovom centre v Šamoríne-Čilistove sa včera uskutočnil v poradí už 29. ročník Celoslovenských športových hier detí z centier pre deti a rodiny. Víťazom sa stalo opäť Centrum pre deti a rodiny v Necpaloch s počtom bodov 151. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera. Na druhom mieste skončilo Centrum pre deti a rodiny Trenčín - Zlatovce s dosiahnutým počtom bodov 128, tretie v poradí, s počtom bodov 111 skončilo Centrum pre deti a rodiny Svidník. Účastníci si preverili svoje sily a športové zručnosti v atletických disciplínach - beh na 60 m, 100 m, 300 m, 800 m, 1500 m, skok do diaľky, skok do výšky a vrh guľou. Súťaž v atletických disciplínach v Čilistove nadväzovala na predtým uskutočnené športové loptové hry: volejbalový turnaj v Necpaloch, turnaj v stolnom tenise organizovaný v Ružomberku a futbalový turnaj, ktorý sa konal v Hybe.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Usmev logo white text

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.