Deti v domovoch

Naše programy pre deti v detských domovoch

 Anjelský program

Hlavným cieľom anjelského programu je rozvíjať, posilňovať a podporovať osobnostné predpoklady, schopnosti a vlastnosti dieťaťa, vzbudiť u detí záujem o umenie, kultúru a šport. Pravidelnou systematickou činnosťou s deťmi v domovoch sa upevňujú vzťahy, posilňujú väzby a vytvárajú sa nové priateľstvá. Anjelský program sa realizuje pravidelnými stretnutiami dobrovoľníkov - anjelov s deťmi minimálne jedenkrát do mesiaca v detských domovoch po celom Slovensku.
Fond Pipi Dlhá Pančucha
Deti z detských domovov majú sťažený prístup k vzdelaniu. Zvýšiť ich šance pomáha práve štipendium poskytované z Fondu Pipi Dlhej Pančuchy. Úsmev ako dar ním podporuje študentov stredných i vysokých škôl. Medzi štipendistami sú deti z detských domovov, náhradných rodín i mladí dospelí, ktorí po dovŕšení 18 rokov žijú ďalej v detských domovoch alebo v krízových centrách. Kontakt pre štipendistov alebo pre záujemcov o štipendium: PhDr. Ján Herák - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Najmilší koncert roka
V roku 1990 vznikla tradícia Najmilšieho koncertu roka. Jedná sa o regionálne kolá, ktoré sa konajú v každom kraji. Na týchto koncertoch vystupujú len deti z detských domovov a náhradných rodín. Najlepšie vystúpenia následne postupujú do Bratislavského finále. Čítať viac...

Zimné a letné rozvojové pobyty
Pobyty dávajú deťom šancu rozvíjať svoje schopnosti, posilňovať sebadôveru, nadviazať nové sociálne kontakty a prehĺbiť priateľstvá. Sú zdrojom zážitkov, radosti a impulzov, ktoré každé dieťa potrebuje pre svoj harmonický vývoj. Ciele jednotlivých pobytov závisia od vekového zloženia alebo špecifických potrieb detí a mládeže.

Úsmev sv. Mikuláša
Cieľom projektu je spájanie a kontaktovanie súrodencov, ktorí žijú oddelene v rôznych zariadeniach. Pripravujeme pre nich súrodenecké stretnutia a letné a zimné pobyty.
 
Domovácky parlament – Škola mladých lídrov

Je to unikátny projekt, ktorého cieľom je dosiahnuť, aby zástupcovia z radov mladých dospelých z každého Centra pre deti a rodiny na pravidelnej báze vyjadrovali svoje pocity, potreby, názory, podnety a neposlednom rade aj inovatívne nápady zamerané smerom k lepšiemu a ľahšiemu osamostatneniu mladých dospelých, ktorí sa v najbližších rokoch reálne pripravujú na odchod do života.

Vytvorili sme platformu na prezentovanie ich aktuálnych potrieb, ale i nových nápadov v záujme zlepšovania kvality života všetkých mladých dospelých v Centrách. Naše skúsenosti ukazujú, že z mladých dospelých, ktorí sa včas podchytili vyrástli šikovný mladí lídri schopní riadiť projekty a aktivity.

Témy v rámci realizácie projektu v roku 2020:
• sebarealizácia,
• podpora talentov,
• výchova k materstvu,
• etnicita,
• identita,
• správne trávenie svojho voľného času,
• odpustenie.

Nadacia SLSP 
 

Detské práva

Cieľom je ochrana, podpora a realizácia práv detí, ako aj prevencia porušovania práv detí a pomoc v konkrétnych situáciách.
 
Aktivita je realizovaná vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014-2020", ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
Min skolstvaiuventa

Spoločné vyhlásenie pre deti

detske ruky srdcePri príležitosti 19. novembra, Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, a 20. novembra, výročia prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa, si Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spoločne s dole uvedenými subjektmi pripomína posolstvo týchto dní. Prijatie Dohovoru o právach dieťaťa Valným zhromaždením OSN 20. novembra 1989 predstavuje významný moment procesu formovania práv dieťaťa ako osobitej kategórie práv, procesu od domnienok o tom, čo je pre deti dôležité a nevyhnutné, ku konkrétnym  záväzkom.

Čítať viac...

Koalícia pre deti u prezidenta

Koalicia pre deti u prezidenta SRBratislava 20. novembra 2014.  Pri príležitosti 25. výročia podpísania Dohovoru o právach dieťaťa prijal Andrej Kiska, prezident SR, zástupcov Koalície pre deti. Na stretnutí hovorili o najaktuálnejších problémoch v oblasti presadzovania, ochrany a napĺňania práv detí a mladých ľudí na Slovensku.

Čítať viac...

Tanec je okno do duše, hudba je bránou do srdca

2Deti z detských domov majú svoje okná do duše veľké no často poriadne zašpinené, brána do ich srdca je obrovská a krásna, žiaľ niekedy je za tak tmavým rohom, že ju na prvý pohľad ani nevidieť. Aby sa nám podarilo nájsť správny smer k bráne a možno aj nakuknúť trošku z vonku cez okno rozhodli sme sa pripraviť im nezabudnuteľný deň, ktorý pozdvihne ich výnimočnosť a naučí ich niečo, čím vyniknú a zaujmú aj medzi ostatnými deťmi mimo detského domova.

Čítať viac...

Dobrá mama, dobrý oco

mama a oco NR 001Zn.: Aby deti dobrých otcov a mami mali. Pre našich doborvoľníkov v Nitre a mladých ľudí z mesta Nitra sme pripravili zaujímavú vzdelávaciu aktivitu. Učili sme sa byť rodičmi, manželmi, manželkami, mamami a otcami.  Prostredníctvom projektu Mama a oco sme sa snažili rozvíjať ich ešte neobjavené rodičovské zručnosti.  Venovali sme sa príprave na manželstvo, založeniu si budúcej rodiny, ktorá tvorí základ spoločnosti. Posilňovali sme pozitívny vzťah mladých ľudí k manželstvu a rodičovstvu vôbec. 

Čítať viac...

Podpora dobrovoľníctva má zmysel

10689965 1523777164526131 8854233527622079582 nS Volkswagen Slovakia spolupracujeme už veľmi dlho. V centre tejto spolupráce bolo vždy vzdelávanie. Spočiatku náš parter podporoval len vzdelanie detí z detských domovov. Až postupne, hlbším spoznávaním problematiky objavil potrebu vzdelávať aj ľudí, ktorí sa týmto deťom so špecifickými, hlavne vzťahovými potrebami venujú. A tak vznikla spolupráca, ktorá trvá už tri roky.

Čítať viac...

Ďakujeme partnerom letných táborov 2014

spevacky tabor 2013 001 Leto skončilo, jeseň je v plnom prúde. Deti poslušne sedia za svojimi lavicami a spomínajú na zážitky z leta. V tomto roku sme zorganizovali 25 letných táborov pre 421 detí z detských domovov a sociálne slabých rodín. Ďakujemem hlavne partnerom, ktorí nám pomohli tieto tábory zorganizovať. + VIDEO: HAPPY a deti zo speváckeho tábora.

Čítať viac...

List z detského domova

vychylovkaDňa 28.09.2014 sme navštívili skanzen na Vychylovke. Voľné vstupenky získali naše deti v tombole na Najmilšom koncerte roka v Banskej Bystrici. Deti sa povozili na starobylom vláčiku, navštívili sme skanzen, kde si deti mohli pozrieť príbytky, ktoré obývali naši predkovia. Mohli si pozrieť, ako sa v minulosti piekli na kachliak placky, ktoré mohli aj ochutnať. Vyskúšali si aj drotárske umenie, mohli si z drôtikov upliesť vlastné ozdoby.

Čítať viac...

Novinky z Nitry

dobrovolnici detom NR 002V Nitrianskej pobočke to žije. Vďaka národnmu prjektu KomPrax sa im podarilo zorganizovať podujatie pre deti a dobrovoľníkov. Na jednom sa venovali deťom, ktorým skončí ústavná starostlivosť a budú sa musieť o seba postarať sami. Druhá aktivita bola venovaná dobrovoľníkom a potencionálnym dobrovoľníkom, ktorý majú záujem zapojiť sa do nášho Anjelského programu.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.