Deti v domovoch

Naše programy pre deti v detských domovoch

 Anjelský program

Hlavným cieľom anjelského programu je rozvíjať, posilňovať a podporovať osobnostné predpoklady, schopnosti a vlastnosti dieťaťa, vzbudiť u detí záujem o umenie, kultúru a šport. Pravidelnou systematickou činnosťou s deťmi v domovoch sa upevňujú vzťahy, posilňujú väzby a vytvárajú sa nové priateľstvá. Anjelský program sa realizuje pravidelnými stretnutiami dobrovoľníkov - anjelov s deťmi minimálne jedenkrát do mesiaca v detských domovoch po celom Slovensku.
Fond Pipi Dlhá Pančucha
Deti z detských domovov majú sťažený prístup k vzdelaniu. Zvýšiť ich šance pomáha práve štipendium poskytované z Fondu Pipi Dlhej Pančuchy. Úsmev ako dar ním podporuje študentov stredných i vysokých škôl. Medzi štipendistami sú deti z detských domovov, náhradných rodín i mladí dospelí, ktorí po dovŕšení 18 rokov žijú ďalej v detských domovoch alebo v krízových centrách. Kontakt pre štipendistov alebo pre záujemcov o štipendium: PhDr. Ján Herák - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Najmilší koncert roka
V roku 1990 vznikla tradícia Najmilšieho koncertu roka. Jedná sa o regionálne kolá, ktoré sa konajú v každom kraji. Na týchto koncertoch vystupujú len deti z detských domovov a náhradných rodín. Najlepšie vystúpenia následne postupujú do Bratislavského finále. Čítať viac...

Zimné a letné rozvojové pobyty
Pobyty dávajú deťom šancu rozvíjať svoje schopnosti, posilňovať sebadôveru, nadviazať nové sociálne kontakty a prehĺbiť priateľstvá. Sú zdrojom zážitkov, radosti a impulzov, ktoré každé dieťa potrebuje pre svoj harmonický vývoj. Ciele jednotlivých pobytov závisia od vekového zloženia alebo špecifických potrieb detí a mládeže.

Úsmev sv. Mikuláša
Cieľom projektu je spájanie a kontaktovanie súrodencov, ktorí žijú oddelene v rôznych zariadeniach. Pripravujeme pre nich súrodenecké stretnutia a letné a zimné pobyty.
 
Domovácky parlament – Škola mladých lídrov

Je to unikátny projekt, ktorého cieľom je dosiahnuť, aby zástupcovia z radov mladých dospelých z každého Centra pre deti a rodiny na pravidelnej báze vyjadrovali svoje pocity, potreby, názory, podnety a neposlednom rade aj inovatívne nápady zamerané smerom k lepšiemu a ľahšiemu osamostatneniu mladých dospelých, ktorí sa v najbližších rokoch reálne pripravujú na odchod do života.

Vytvorili sme platformu na prezentovanie ich aktuálnych potrieb, ale i nových nápadov v záujme zlepšovania kvality života všetkých mladých dospelých v Centrách. Naše skúsenosti ukazujú, že z mladých dospelých, ktorí sa včas podchytili vyrástli šikovný mladí lídri schopní riadiť projekty a aktivity.

Témy v rámci realizácie projektu v roku 2020:
• sebarealizácia,
• podpora talentov,
• výchova k materstvu,
• etnicita,
• identita,
• správne trávenie svojho voľného času,
• odpustenie.

Nadacia SLSP 
 

Detské práva

Cieľom je ochrana, podpora a realizácia práv detí, ako aj prevencia porušovania práv detí a pomoc v konkrétnych situáciách.
 
Aktivita je realizovaná vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014-2020", ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
Min skolstvaiuventa

Študujú, aj keď pochvalu rodičov nezožnú

pipi 2014 007Už po 19. krát udelila spoločnosť Úsmev ako dar finančnú podporu mladým ľuďom z náhradnej starostlivosti, ktorá im pomôže pokryť náklady spojené s ich štúdium. Vzdelanie je pre nich často jedinou odrazovou plochou a východiskom pre ich ďalší samostatný život. Spoločnosť Úsmev ako dar v rámci programu Vzdelávaním k úspechu podporila tento rok 52 študentov vysokých a stredných škôl, ktorí vyrastajú v detských domovoch či náhradných rodinách.

Čítať viac...

Jarná lyžovačka vo Vrátnej

lyzovacka jogo vratna 016Jarné prázdniny v Bratislavskom kraji využil aj náš pán predseda Jogo Mikloško, ktorý zobral svoju rodinu, náhradné rodiny, rodiny s ktorými pracujeme, bývalých domovákov a deti z detského domova Bernolákovo a Hriňová na jarnú lyžovačku. Krásne chvíle strávili v stredisku Vrátna. Snehu nebolo veľa, no zábavy možno o to viac. Presvedčte sa samy na našich fotografiách.

Čítať viac...

Hľadáme nového človeka do Banskej Bystrice

lupa jobManažér projektu „SOS programu pre mladých dospelých“, takto znie pozícia, pre ktorú hľadáme nového človeka do Banskej Bystrice. Do nášho tímu hľadáme troch kolegov so skúsenosťami v oblasti tvorby a rozvoja tímu, mentoringu a administrácie projektov v plnom rozsahu.

Čítať viac...

Dotknúť sa príbehom...

IMG 20140115 06365113 detí z detského domova v Liptovskom Mikuláši sa 15. januára vybralo spoločne do novootvoreného 3D multikina Golden Apple Cinema v ich meste. Ani jedno z nich ešte nemalo skúsenosť s 3D premietaním, a tak už len očakávanie tohto zážitku v nich vzbudzovalo dychtivú detskú túžbu spoznať niečo nové. Sprevádzali ich traja „anjeli“ –dobrovoľníci nášho Anjelského programu, ktorý sa stará o to, aby deti vyrastajúce v inštitucionálnej starostlivosti mali vždy pri sebe blízkeho človeka.

Čítať viac...

HIP-HOP NA SCÉNU

hip hop rk 005Anjelský program v Ružomberku v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zrealizoval jednodňové podujatie pre deti z Detského domova v Ružomberku s názvom „Hip-hop na scénu“. Podujatie sa zrealizovalo vďaka podpore vzdelávacieho inštitútu Iuventa. Dobrovoľníci Anjelského programu, ktorí sú zároveň študentmi Katolíckej univerzity chceli privítať deti v prostredí ich univerzity a spríjemniť im deň prehlbením ich talentu. Pripravili pre deti tri záujmové dielne. Každú dielňu viedol iný inštruktor.

Čítať viac...

Súrodenci, ktorí sa majú... navzájom.

bobakovci 001S rodinou Bobákovcov pracuje naša sociálna pracovníčka Lucia Sobotková z banskobystrickej pobočky Úsmevu ako dar už 10 rokov. Ako prvú stretla Moniku, ktorá jej porozprávala o ďalších šiestich súrodencoch. Deti v tom čase vyrastali v rôznych zariadeniach náhradnej starostlivosti a niektoré z nich sa vôbec nepoznali. No mali o seba záujem, a práve ten sa pre Luciu stal tým povestným uholným kameňom, na ktorom sa dalo ďalej stavať.

Čítať viac...

Aby samostatnosť nebola osamotenosťou

sos mladi dospeliKoncom roku 2013 sme spustili celoslovenský projekt SOS pre mladých dospelých na podporu osamostatnenia sa mladých ľudí  po odchode z detských domovov a ich integrácie do spoločnosti. Projekt nadväzuje na tradíciu nášho SOS programu, ktorý už od roku 1993 pomáha mladým ľuďom pri prechode z inštitucionálneho zázemia a bezpečia známeho, v istom zmysle garantovaného prostredia do samostatného života.

Čítať viac...

Krok za krokom do života

skok do zivota 2Skok do neznáma, voľný pád, bezváhový stav a  svet hore nohami takto môžeme opísať nielen známy adrenalínový šport, ale v mnohých prípadoch aj stav dieťaťa po jeho odchode z detského domova, kedy sa stáva mladým dospelým.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.