Deti v domovoch

Naše programy pre deti v detských domovoch

 Anjelský program

Hlavným cieľom anjelského programu je rozvíjať, posilňovať a podporovať osobnostné predpoklady, schopnosti a vlastnosti dieťaťa, vzbudiť u detí záujem o umenie, kultúru a šport. Pravidelnou systematickou činnosťou s deťmi v domovoch sa upevňujú vzťahy, posilňujú väzby a vytvárajú sa nové priateľstvá. Anjelský program sa realizuje pravidelnými stretnutiami dobrovoľníkov - anjelov s deťmi minimálne jedenkrát do mesiaca v detských domovoch po celom Slovensku.
Fond Pipi Dlhá Pančucha
Deti z detských domovov majú sťažený prístup k vzdelaniu. Zvýšiť ich šance pomáha práve štipendium poskytované z Fondu Pipi Dlhej Pančuchy. Úsmev ako dar ním podporuje študentov stredných i vysokých škôl. Medzi štipendistami sú deti z detských domovov, náhradných rodín i mladí dospelí, ktorí po dovŕšení 18 rokov žijú ďalej v detských domovoch alebo v krízových centrách. Kontakt pre štipendistov alebo pre záujemcov o štipendium: PhDr. Ján Herák - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Najmilší koncert roka
V roku 1990 vznikla tradícia Najmilšieho koncertu roka. Jedná sa o regionálne kolá, ktoré sa konajú v každom kraji. Na týchto koncertoch vystupujú len deti z detských domovov a náhradných rodín. Najlepšie vystúpenia následne postupujú do Bratislavského finále. Čítať viac...

Zimné a letné rozvojové pobyty
Pobyty dávajú deťom šancu rozvíjať svoje schopnosti, posilňovať sebadôveru, nadviazať nové sociálne kontakty a prehĺbiť priateľstvá. Sú zdrojom zážitkov, radosti a impulzov, ktoré každé dieťa potrebuje pre svoj harmonický vývoj. Ciele jednotlivých pobytov závisia od vekového zloženia alebo špecifických potrieb detí a mládeže.

Úsmev sv. Mikuláša
Cieľom projektu je spájanie a kontaktovanie súrodencov, ktorí žijú oddelene v rôznych zariadeniach. Pripravujeme pre nich súrodenecké stretnutia a letné a zimné pobyty.
 
Domovácky parlament – Škola mladých lídrov

Je to unikátny projekt, ktorého cieľom je dosiahnuť, aby zástupcovia z radov mladých dospelých z každého Centra pre deti a rodiny na pravidelnej báze vyjadrovali svoje pocity, potreby, názory, podnety a neposlednom rade aj inovatívne nápady zamerané smerom k lepšiemu a ľahšiemu osamostatneniu mladých dospelých, ktorí sa v najbližších rokoch reálne pripravujú na odchod do života.

Vytvorili sme platformu na prezentovanie ich aktuálnych potrieb, ale i nových nápadov v záujme zlepšovania kvality života všetkých mladých dospelých v Centrách. Naše skúsenosti ukazujú, že z mladých dospelých, ktorí sa včas podchytili vyrástli šikovný mladí lídri schopní riadiť projekty a aktivity.

Témy v rámci realizácie projektu v roku 2020:
• sebarealizácia,
• podpora talentov,
• výchova k materstvu,
• etnicita,
• identita,
• správne trávenie svojho voľného času,
• odpustenie.

Nadacia SLSP 
 

Detské práva

Cieľom je ochrana, podpora a realizácia práv detí, ako aj prevencia porušovania práv detí a pomoc v konkrétnych situáciách.
 
Aktivita je realizovaná vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014-2020", ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
Min skolstvaiuventa

Anjeli v Ružomberku

RK besenova 1Anjelský program Spoločnosti Úsmev ako dar je už dlhé roky udomácnený aj v Ružomberku. Momentálne tam pôsobí 28 Anjelov, ktorí navštevujú detské domovy v Ružomberku, v Kráľovej lehote a ich satelity. Mladí ľudia, prevažne študenti sociálnej práce, ale i psychológie a iných odborov, sa každý týždeň dobrovoľne venujú opusteným deťom. Trávia s nimi voľný čas, pomáhajú im so školskými povinnosťami, organizujú pre ne jednodňové, víkendové aj týždňové pobyty, no to, čo je pre deti najväčším prínosom, je vzťah, ktorý medzi nimi a Anjelmi vznikne.

Čítať viac...

Pečenie perníkov s deťmi Ružomberku

perniky RK 004Dňa 16.12. 2013 sa vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen projektu mohlo uskutočniť pečenie vianočných koláčikov v detskom domove v Ružomberku. Deti pilne pracovali a na konci si vychutnali ovocie svojej práce. Mohli vidieť, že práca prináša aj sladké potešenie :-)

 

 

Čítať viac...

Mestská hra s úsmevom v Bratislave

mestska hra 1V sobotu 28. septembra mohli návštevníci starého mesta v Bratislave stretnúť deti z detských domovov, krízových centier a ohrozených rodín. Neprechádzali sa len tak bezcieľne, boli zaneprázdnené hľadaním indícií, plnením úloh a spoznávaním tých najznámejších pamätihodností. Spoločnosť Úsmev ako dar pre ne pripravila prvý ročník mestskej hry Spoznaj svoje hlavné mesto.

Čítať viac...

Odborníci na dobrovoľnú prácu s opustenými deťmi

AA leto 2013 006Ďalších 13 mladých ľudí ukončilo vzdelávací program spoločnosti Úsmev ako dar zameraný na dobrovoľnú prácu s deťmi v detských domovov. Deti, ktoré vyrastajú mimo vlastnej rodiny, potrebujú mať vedľa seba niekoho, u koho nájdu podporu a porozumenie. Úsmev ako dar už 5 rokov školí dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli pracovať s opustenými deťmi, v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu Anjelská akadémia. Tohtoročná Anjelská akadémia sa konala v dňoch 6. – 8. septembra 2013 v Smoleniciach a zúčastnilo sa jej spolu 90 mladých ľudí z celého Slovenska.

Čítať viac...

Aj nám patria hviezdy!

tabor BB 2013 002Jeden z posledných táborov tohto leta, ktoré pripravila banskobystrická pobočka Úsmevu ako dar pre deti z detských domovov, náhradných a sociálne slabších rodín, niesol názov „Nielen nebu patria hviezdy...". Konal sa od 24. do 30. augusta vo Vlkanovej a zúčastnili sa ho deti z detského domova Svetluška v Banskej Bystrici.

Čítať viac...

Prvý ročník mestskej hry v Bratislave

mestska hra titulka28.9.2013 sa v hlavnom meste Slovenska v Bratislave uskutoční prvý ročník mestskej hry Spoznaj svoje hlavné mesto. Tejto mestskej hry sa zúčastní viac ako 70 detí z detských domovov, krízových centier a rodín s ktorými pracujeme z Bratislavského kraja. Hra bude mať poznávací, kultúrny a vzdelávací charakter.

Čítať viac...

Domovácke kilometre uja Peťa 2013

6 APodujatie s dlhoročnou tradíciou Domovácke kilometre uja Peťa, ktoré je venované rozvoju športového ducha detí z detských domovov, krízových centier a reedukačných zariadení Košického a Prešovského kraja, nesklamalo svojou výnimočnosťou ani tento rok. V poradí už 15. ročník sa uskutočnil v nedeľu 8. septembra 2013 v krásnom prostredí Areálu Technickej univerzity  v Herľanoch.

Čítať viac...

Ďakujeme partnerom letných táborov

KE tabor desat zazrakov 006Leto sa skončilo a my sa chceme poďakovať všetkým partnerom, sponzorom, dobrovoľníkom a anjelom za pomoc s realizáciou letných táborov. Ďakujeme aj všetkým zamestnancom spoločností, ktorí sa zapojili do zbierky stravných lískov a podporili naše tábory. Tento rok sme pre deti zrealizovali 24 táborov po celom Slovensku.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.