Deti v domovoch

Naše programy pre deti v detských domovoch

 Anjelský program

Hlavným cieľom anjelského programu je rozvíjať, posilňovať a podporovať osobnostné predpoklady, schopnosti a vlastnosti dieťaťa, vzbudiť u detí záujem o umenie, kultúru a šport. Pravidelnou systematickou činnosťou s deťmi v domovoch sa upevňujú vzťahy, posilňujú väzby a vytvárajú sa nové priateľstvá. Anjelský program sa realizuje pravidelnými stretnutiami dobrovoľníkov - anjelov s deťmi minimálne jedenkrát do mesiaca v detských domovoch po celom Slovensku.
Fond Pipi Dlhá Pančucha
Deti z detských domovov majú sťažený prístup k vzdelaniu. Zvýšiť ich šance pomáha práve štipendium poskytované z Fondu Pipi Dlhej Pančuchy. Úsmev ako dar ním podporuje študentov stredných i vysokých škôl. Medzi štipendistami sú deti z detských domovov, náhradných rodín i mladí dospelí, ktorí po dovŕšení 18 rokov žijú ďalej v detských domovoch alebo v krízových centrách. Kontakt pre štipendistov alebo pre záujemcov o štipendium: PhDr. Ján Herák - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Najmilší koncert roka
V roku 1990 vznikla tradícia Najmilšieho koncertu roka. Jedná sa o regionálne kolá, ktoré sa konajú v každom kraji. Na týchto koncertoch vystupujú len deti z detských domovov a náhradných rodín. Najlepšie vystúpenia následne postupujú do Bratislavského finále. Čítať viac...

Zimné a letné rozvojové pobyty
Pobyty dávajú deťom šancu rozvíjať svoje schopnosti, posilňovať sebadôveru, nadviazať nové sociálne kontakty a prehĺbiť priateľstvá. Sú zdrojom zážitkov, radosti a impulzov, ktoré každé dieťa potrebuje pre svoj harmonický vývoj. Ciele jednotlivých pobytov závisia od vekového zloženia alebo špecifických potrieb detí a mládeže.

Úsmev sv. Mikuláša
Cieľom projektu je spájanie a kontaktovanie súrodencov, ktorí žijú oddelene v rôznych zariadeniach. Pripravujeme pre nich súrodenecké stretnutia a letné a zimné pobyty.
 
Domovácky parlament – Škola mladých lídrov

Je to unikátny projekt, ktorého cieľom je dosiahnuť, aby zástupcovia z radov mladých dospelých z každého Centra pre deti a rodiny na pravidelnej báze vyjadrovali svoje pocity, potreby, názory, podnety a neposlednom rade aj inovatívne nápady zamerané smerom k lepšiemu a ľahšiemu osamostatneniu mladých dospelých, ktorí sa v najbližších rokoch reálne pripravujú na odchod do života.

Vytvorili sme platformu na prezentovanie ich aktuálnych potrieb, ale i nových nápadov v záujme zlepšovania kvality života všetkých mladých dospelých v Centrách. Naše skúsenosti ukazujú, že z mladých dospelých, ktorí sa včas podchytili vyrástli šikovný mladí lídri schopní riadiť projekty a aktivity.

Témy v rámci realizácie projektu v roku 2020:
• sebarealizácia,
• podpora talentov,
• výchova k materstvu,
• etnicita,
• identita,
• správne trávenie svojho voľného času,
• odpustenie.

Nadacia SLSP 
 

Detské práva

Cieľom je ochrana, podpora a realizácia práv detí, ako aj prevencia porušovania práv detí a pomoc v konkrétnych situáciách.
 
Aktivita je realizovaná vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014-2020", ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
Min skolstvaiuventa

Pomôž deťom v ich behu životom

RUNÚsmev ako dar sa už 37 rokov stará o to, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných. Ak však nie je iná možnosť a deti musia vyrastať v detskom domove, organizujeme pre ne rôzne kultúrne, športové a vzdelávacie aktivity, aby v domove trávili čo najmenej voľného času. Robíme pre naše deti všetko to, čo robia pre svoje deti ich vlastní rodičia.

Aby sme takýchto aktivít mohli zorganizovať čo najviac, rozhodli sme sa na podujatí THE RUN SLOVAKIA postaviť na štart 10 členný tím, ktorý pobeží trasu dlhú 243 kilometrov z Tepličky do Bratislavy. THE RUN SLOVAKIA je prvý interaktívny štafetový beh naprieč celým Slovenskom, ktorého cieľom je prepájať našu rodnú zem od východu až po západ.

Čítať viac...

Anjelská akadémia pokračuje aj v tomto roku

Štart Anjelskej akadémiePočas víkendu 22-24.3.2019 sme naštartovali prvú časť tohtoročnej Anjelskej akadémie. V obci Hronec na Horehroní sa tentokrát stretlo 55 účastníkov, pre ktorých bol počas celého víkendu prichystaný bohatý program. Účastníci si počas víkendu mohli vypočuť prednášky na tému ako je význam rodiny pre dieťa, no osvojili si aj základy motivácie a tímovej práce. V ďalšej časti si pripomenuli dôležitosť odpustenia v živote každého človeka. V programe nesmeli chýbať ani teambuildingové aktivity, pri ktorých sa prezentovali jednotlivé pobočky a anjelské tímy, ktoré sa tak snažili obohatiť a inšpirovať svojich kolegov pri ďalšej práci, no zároveň medzi sebou utužovali vzťahy, ktoré sú veľmi dôležité pri práci vo veľkých tímoch.

Čítať viac...

Východniarsky rok!

Anjelská kapustnica 2018Koniec roka je časom zhodnotenia a bilancovania doposiaľ vykonaného, rozpracovaného či plánovaného. Aktivity regionálnej pobočky v Košiciach v rámci Anjelského dobrovoľníckeho programu boli celý rok 2018 veľmi rôznorodé a radi by sme na niektoré z nich poukázali. Začiatkom roka je priestor na malé vydýchnutie a postupné pomalé plánovanie jedného z dôležitých podujatí akým je regionálne kolo Najmilšieho koncertu roka. Jeho uskutočneniu predchádza intenzívna príprava nie len organizačného tímu, ale aj samotných vystupujúcich, detí a mládeže.

Čítať viac...

Značka Orbit sa už po tretí raz podporila Úsmev ako dar, združeniu venovala celkovo viac ako 65 tisíc eur!

Orbit Oplať úsmevBratislava xx. november 2018 - Každé dieťa si zaslúži úsmev - týmto mottom sa značka Orbit riadi a už tri roky svoju kampaňou ,Oplať úsmev' chráni úsmevy a podporuje sebavedomie znevýhodnených detí vyrastajúcich v starostlivosti združenia Úsmev ako dar. Každý rok kampane, kedy je počas obdobia šiestich týždňov 1% z ceny každého predaného výrobku Orbit venované práve združenia Úsmev ako dar, prispel okrem finančnej pomoci aj k osvete v oblasti dentálnej hygieny a osobnému rozvoju detí. Celková výška daru presiahla už 65 tisíc eur, čo je suma, ktorá výrazne napomáha k dlhodobému fungovaniu Úsmev ako dar na Slovensku. Ako môžete mimo kampane 'Oplať úsmev' pomôcť aj vy zistíte na www.oplatusmev.sk.

Čítať viac...

Sme bohatší o nových dobrovoľníkov – anjelov

Anjelský programAnjelský program je dlhodobý rozvojový dobrovoľnícky program starajúci sa o to, aby každé dieťa z detského domova malo vedľa seba blízku podpornú osobu – svojho „anjela“ strážneho. Dôležitým prvkom Anjelského programu je akreditované vzdelávanie pre dobrovoľníkov dlhodobo pracujúcich s deťmi v konkrétnych detských domovoch a náhradných rodinách pod názvom Anjelská akadémia.

Anjelská akadémia je trojročný systematický vzdelávací program na celoslovenskej úrovni určený pre našich dobrovoľníkov, ktorý ich pripravuje na prácu so špecifickou skupinou detí prostredníctvom voľnočasových a pracovných aktivít v rámci vzdelávania.

Čítať viac...

Jedným činom darujete úsmev dvakrát

Daruj úsmev dvakrátKaufland prináša v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar nový projekt „Daruj úsmev dvakrát“. Kúpou adventného kalendára s motívom vtáčika Kiwiho urobíte radosť hneď dvakrát, a to nielen svojmu vlastnému dieťaťu, ale ešte jednému – z detského domova. Občianske združenie Úsmev ako dar pomáha už 35 rokov deťom z detských domov nájsť skutočný domov, či pri vytváraní toho svojho vlastného. Výťažok z predaja bude venovaný práve na pomoc týmto deťom. Predaj adventných kalendárov je spustený od 27. septembra 2018.

Čítať viac...

Značka Orbit už tretí krát podporí Úsmev ako dar

Orbit Oplat Usmev 2018Bratislava, 10. september 2018 – Značka Orbit nadväzuje na dva úspešné ročníky CSR kampane „Oplať úsmev“ a opäť podporí a rozžiari úsmevy znevýhodnených detí z organizácie Úsmev ako dar. Kampaň zameraná na detské úsmevy pobeží v in-store od 10. 9. do 21. 10. 2018. Značka Orbit venuje 1% z ceny každého výrobku predaného v tomto období na podporu a ochranu zdravého úsmevu a sebavedomia znevýhodnených detí. Ambasádorkou projektu je už od jeho začiatku speváčka Mária Čírová. Celú kampaň zabezpečuje agentúra AMI Communications, a to na všetkých štyroch stredoeurópskych trhoch. Viac na www.oplatusmev.sk.

Čítať viac...

„Hurááá do života“

Projekt Hurááá do životaK letu neodmysliteľne patria prázdniny a k nim zase letné tábory. Úsmev ako dar každý rok počas letných prázdnin pripravuje víkendové a týždňové pobyty s rôznym zameraním, niektoré sú zamerané na rozvoj a podporu talentu, iné na rozvoj rodičovských zručností, na aktívne trávenie voľného času detí, prevenciu kriminality. Dlhoročnú tradíciu má letný týždňový SOS tábor „Hurááá do života“ pre mladých dospelých vo veku od 15 – 19 rokov, ktorí sa pripravujú na odchod z detského domova.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.