Anjelská akadémia

Dobrovoľníctvo je jedným zo základných pilierov Spoločnosti Úsmev ako dar. Boli to kedysi práve dobrovoľníci, ktorí začali písať našu históriu. Boli to oni, ktorí začali pracovať s deťmi v detských domovoch. Dnes sú dobrovoľníci neoddeliteľnou súčasťou všetkých projektov spoločnosti Úsmev ako dar.  Aj vďaka nim vieme pomáhať ohrozeným deťom a rodinám a napĺňať tak naše motto ... aby každé dieťa malo rodinu.

Aj v súčastnosti sú dobrovoľníci neodeliteľnou súčasťou našej práce a pomáhajú nám s organizovaním a realizáciou našich projektov a programov akými sú zbierky, koncerty s deťmi a pred deti. Naši dobrovoľníci sa aktívne zapájajú aj do bežného chodu našich pobočiek po celom Slovensku.

Z niektorých dobrovoľníkov sa vyprofilujú naši "Anjeli", ktorých činnosť sa sústreďuje hlavne na prácu s deťi v detských domovoch. Nie každý náš dobrovoľník je automaticky i Anjel. Na to aby sa stal Anjelom musí preukázať svoju ochotu dlhodobo pracovať s deťmi v domoch. Anjel sa stáva pre naše deti v domoch priateľom, kamarátom. 

Staň sa našim dobrovoľníkom - anjelom.

 

Anjelská akadémia je systematický vzdelávací program na celoslovenskej úrovni určený pre našich dobrovoľníkov, ktorí sa venujú deťom v detských domovoch a náhradných rodinách.

Tento trojročný program pripraví dobrovoľníkov na prácu so špecifickou skupinou detí umiestnených v detských domovoch alebo náhradnej rodinnej starostlivosti prostredníctvom voľnočasových a pracovných aktivít v rámci vzdelávania. Cieľom anjelskej akadémie je poskytnúť naším dobrovoľníkom základné vzdelanie v oblasti psychológie, pedagogiky a sociálnej práce, ako aj zážitkovou formou učenia spoznať svoje kvality a pomôcť im lepšie preniesť svoje danosti do práce s deťmi.

Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom anjelskej akadémie je prostredníctvom odborného a profesionálneho vzdelávania vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre fungovanie existujúcich dobrovoľníckych anjelských tímov a tým skvalitniť ich prácu, ktorá je neoceniteľným prínosom pre realizáciu našich cieľov.

Komu je anjelská akadémia určená:
Priamou cieľovou skupinou sú dobrovoľníci pracujúci s deťmi v detských domovoch alebo v náhradných rodinách, a to:

  • Archanjeli (vedúci anjelských dobrovoľníckych tímov), ktorí majú významný vplyv na prácu s deťmi v domovoch a na fungovanie tímov,
  • Anjeli vybraní spomínanými archanjelmi, ktorí majú byť ich nasledovníkmi za účelom dovzdelávania a odovzdania skúseností mladším,
  • Dobrovoľníci, ktorí sa podieľali na práci s deťmi v domovoch,
  • Noví dobrovoľníci, ktorí majú skutoční záujem stať sa anjelmi.

Náplň anjelskej akadémie:
Náplňou anjelskej akadémie je trojročný vzdelávací cyklus, ktorý výrazným spôsobom rozšíri rozhľad našich anjelov a skvalitní ich prácu s deťmi v detských domovov. Obsah jednotlivých ročníkov je nasledovný:

Prvý a druhý ročníkuvedie anjelov - dobrovoľníkov do základov psychológie, pedagogiky, teórie komunikácie, vedenia skupiny a špecifík práce s rodinami. Učenie prebieha formou prednášok, workshopov a indoorových a outdoorových zážitkových aktivít.

Tretí ročník je výberový, pričom ponúka možnosti vzdelania v oblasti terénnej sociálnej práce v rodinách počas sanácií, alebo manažmentu neziskovej organizácie.

Anjelská akadémia pokračuje aj v tomto roku

Štart Anjelskej akadémiePočas víkendu 22-24.3.2019 sme naštartovali prvú časť tohtoročnej Anjelskej akadémie. V obci Hronec na Horehroní sa tentokrát stretlo 55 účastníkov, pre ktorých bol počas celého víkendu prichystaný bohatý program. Účastníci si počas víkendu mohli vypočuť prednášky na tému ako je význam rodiny pre dieťa, no osvojili si aj základy motivácie a tímovej práce. V ďalšej časti si pripomenuli dôležitosť odpustenia v živote každého človeka. V programe nesmeli chýbať ani teambuildingové aktivity, pri ktorých sa prezentovali jednotlivé pobočky a anjelské tímy, ktoré sa tak snažili obohatiť a inšpirovať svojich kolegov pri ďalšej práci, no zároveň medzi sebou utužovali vzťahy, ktoré sú veľmi dôležité pri práci vo veľkých tímoch.

Čítať viac...

Na naše priateľstvo sa deti z domovov vždy môžu spoľahnúť

AA jesen 2017 191 mladých ľudí, ktorí sa v dňoch 22.-24.9.2017 stretli na vzdelávacom programe Anjelská akadémia v Chate Limba v Bystrej, je odhodlaných byť priateľmi detí z detských domovov. Aby však dokázali ponúknuť týmto deťom skutočnú oporou, potrebujú špeciálnu prípravu. 

Čítať viac...

Najväčšie vzdelávacie stretnutie dobrovoľníkov – anjelov

AA 2017 2„Človek obklopený priateľmi je šťastnejší, rovnako ako dieťa obklopené ľuďmi, ktorým na ňom záleží.“ Toto motto vymysleli naši anjeli ako symbolické motto Anjelskej akadémie. V marci sme zrealizovali zimný semester ďalšieho ročníka Anjelskej akadémie, ktorá je v roku najväčším vzdelávacím stretnutím našich dobrovoľníkov – anjelov.

Čítať viac...

Dobrá mama, dobrý oco

mama a oco NR 001Zn.: Aby deti dobrých otcov a mami mali. Pre našich doborvoľníkov v Nitre a mladých ľudí z mesta Nitra sme pripravili zaujímavú vzdelávaciu aktivitu. Učili sme sa byť rodičmi, manželmi, manželkami, mamami a otcami.  Prostredníctvom projektu Mama a oco sme sa snažili rozvíjať ich ešte neobjavené rodičovské zručnosti.  Venovali sme sa príprave na manželstvo, založeniu si budúcej rodiny, ktorá tvorí základ spoločnosti. Posilňovali sme pozitívny vzťah mladých ľudí k manželstvu a rodičovstvu vôbec. 

Čítať viac...

Rozumieť deťom sa treba učiť

anjelska akademia jar 2014 001Úsmev ako dar už 6 rokov vzdeláva dobrovoľníkov a pripravuje ich na prácu s opustenými deťmi v rámci Anjelskej Akadémie. V dňoch 28. – 30. marca 2014 sa dobrovoľníci z celého Slovenska opäť stretli, tento krát na Horehroní v obci Hronec, aby sa tu zdokonalili v porozumení detskému svetu. Jarnej časti 6. ročníka Anjelskej Akadémie spoločnosti Úsmev ako dar sa zúčastnilo 78 mladých ľudí so záujmom o opustené deti.  Išlo o študentov I. a II. ročníka akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je pripraviť dobrovoľníkov na prácu s deťmi z náhradnej starostlivosti.

Čítať viac...

Odborníci na dobrovoľnú prácu s opustenými deťmi

AA leto 2013 006Ďalších 13 mladých ľudí ukončilo vzdelávací program spoločnosti Úsmev ako dar zameraný na dobrovoľnú prácu s deťmi v detských domovov. Deti, ktoré vyrastajú mimo vlastnej rodiny, potrebujú mať vedľa seba niekoho, u koho nájdu podporu a porozumenie. Úsmev ako dar už 5 rokov školí dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli pracovať s opustenými deťmi, v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu Anjelská akadémia. Tohtoročná Anjelská akadémia sa konala v dňoch 6. – 8. septembra 2013 v Smoleniciach a zúčastnilo sa jej spolu 90 mladých ľudí z celého Slovenska.

Čítať viac...

Na naše priateľstvo sa deti z domovov môžu spoľahnúť.

anjelska akademia 2013 marec 00283 mladých ľudí, ktorí sa v dňoch 15.-17. marca stretli na vzdelávacom programe spoločnosti Úsmev ako dar v Krpáčove,  je odhodlaných byť priateľmi detí z detských domovov.  Aby však dokázali ponúknuť týmto deťom skutočnú oporou, potrebujú špeciálnu prípravu.  Spoločnosť Úsmev ako dar dlhodobo a systematicky pripravuje dobrovoľníkov, ktorí majú záujem o prácu s deťmi v domovoch a náhradných rodinách.  Organizuje pre nich vzdelávací program pod názvom Anjelská Akadémia. Jeho cieľom je sprostredkovať dobrovoľníkom hlbšie porozumenie problematiky náhradnej starostlivosti a poskytnúť im konkrétne metodiky, ako s deťmi pracovať.  

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Usmev logo white text

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.