Mladí dospelí

Program SOS – takto voláme pomoc mladým dospelým.
 
Zahŕňa prípravu mladých ľudí na odchod z detského domova a tiež podporu tým, ktorí potrebujú pomoc pri adaptácii v reálnom živote nasledovnými formami:

Prevencia –
 stretnutia našich dobrovoľníkov s deťmi v detských domovoch, organizovanie vzdelávacích aktivít.

Konkrétna pomoc
 – každoročne stúpa počet mladých dospelých, ktorí potrebujú pomoc a poradenstvo po odchode z detského domova. Ide najmä o hľadanie práce, ubytovania, poskytnutie sociálneho poradenstva či pracovnej asistencie. Naša sociálna výpomoc mladým dospelým zahŕňa vybavenie práce, bývania, zakúpenie stravy podľa potreby, zdravotné vyšetrenia, vstupné lekárske prehliadky, cestovné, pomoc slobodným matkám s deťmi, mladým rodinám s deťmi.

SOS linka:
Bezplatná telefónna Linka pre budúcnosť: 0800 800 123
Linka je určená pre pomoc deťom z detských domovov a mladým dospelým. Zneužitie tejto linky sa trestá.
Linku pre nás sponzorsky prevádzkuje Slovak Telekom a.s.
 

 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar realizuje projekty:


SOS program pre mladých dospelých
dopytovo-orientovaný projekt

V každej regionálnej pobočke SPDDD ÚaD v nadväznosti na príslušný kraj začal pôsobiť jeden mentor, ktorého úlohou je mentoring a sprevádzanie mladého dospelého v procese osamostatňovania sa pred ukončením ústavnej starostlivosti a najmä po odchode z detského domova.

Realizácia projektu: november 2013 - apríl 2015

ITMS kód: 27120130551

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

„Priestor na vašu príležitosť.“

www.esf.gov.sk
www.usmev.sk

 
IA
                                     
op
  
                                  esf
 

Mentorský program pre mladých dospelých
dopytovo-orientovaný projekt

Cieľom projektu je podpora osamostatnenia sa mladých dospelých v Bratislavsko samosprávnom kraji po odchode z detského domova a ich integrácia do spoločnosti.

Realizácia projektu: 01.05.2014 - 31.10.2015

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

ITMS kód: 27130230019

„Priestor na vašu príležitosť.“

www.esf.gov.sk
www.usmev.sk

 
IA
                                     
op
  
                                  esf
 
 

 
Kniha Deti choré na lásku
obalka knihy
Kniha odkrýva tristnú realitu, ktorej čelia deti po odchode z detského domova. Nepripravení na samostatný život zostali niektorí na ulici ako bezdomovci, alebo dokonca ako prostitútky. Hovoria o tom, ako nemali kde bývať, ako hľadali prácu a peniaze, stali sa závislými od drog. Podaktorí sa uchýlili ku krádežiam a skončili vo väzení, iní si požičiavali u nebankových spoločností a obrovské dlhy im dodnes bránia usadiť sa. 
 
 
 
 
 
Ďakujeme partnerom, vďaka ktorým sme mohli vydať túto knihu:
 enel t  slovart  pontis 
 
 


pomoc jeden druhemu
 
 

Mladí dospelí sa opäť vzdelávali v rámci projektu „Domováci Domovákom“

Domovaci domovakom2017 1Cieľom našich celoročných vzdelávacích a rozvojových aktivít pre deti v detských domovoch je pripraviť do života schopného mladého človeka, ktorý si je vedomý svojej hodnoty pre našu spoločnosť, a ktorý je schopný postarať sa o seba a neskôr aj o svoju budúcu rodinu. V tejto oblasti si uvedomujeme veľký význam prevencie a preto sa v rámci SOS programu venujeme aj mladým dospelým vo veku od 16 do 19 rokov, kedy sa pripravujú na odchod z detského domova.

Čítať viac...

Noc vonku – skús si život na ulici!

Noc vonku A3-page-001 titulkaKošice - Vyskúšaj si, aké je to byť jednu noc bez strechy nad hlavou.  Podujatie, Noc vonku, sa uskutoční pred súsoším Imamaculatu na Hlavnej ulici v Košiciach v sobotu 24.mája 2014 so začiatkom o 19:00 a trvať bude do nedele 25.mája 2014 do 7:00 rána. Spoločnosť Úsmev ako dar je partnerom tohto podujatia ako organizácia, ktorá sa s témou bezdomovectva stretáva najmä pri práci s mladými dospelými po ukončení ich ústavnej starostlivosti. Práve táto cieľová skupina je v tejto oblasti riziková.

Čítať viac...

Mladí dospelí s veľkými očami

tabor velke oci 03Projekt „Pre malých ľudí s veľkými očami“ realizovaný vďaka podpore Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska pokračuje! Po letnom prázdninovom tábore sa teenageri vyrastajúci v náhradných rodinách naďalej každý mesiac stretávajú. Okrem toho sa nám pre nich 16. až 18. marca 2012 podarilo pripraviť víkendový rozvojový pobyt, počas ktorého sa premenili na malých cieľavedomých lezcov v národnom parku Slovenský raj.

Čítať viac...

Správne vyštartovať do života

V týchto dňoch sa uzatvára celoročný projekt Správne vyštartovať do života, ktorý Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach realizovala v spolupráci s košickou pobočkou Úsmev ako dar a Centrom pre obnovu rodiny - DORKA.

Čítať viac...

Strecha - pozvánka na stretnutie

Pozývame Vás

Ako správne vyštartovať do života

Košice - Do druhej polovice sa v týchto dňoch prehúpáva spoločný projekt Správne vyštartovať do života, ktorý Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach v spolupráci s košickou pobočkou Úsmev ako dar a novootvoreným Centrom pre obnovu rodiny - DORKA realizuje vďaka podpore z Fondu Hodina deťom.

Čítať viac...

Aj ja zvládnem byť dospelým

„Aj ja zvládnem byť dospelým“ je názov projektu, ktorý realizuje regionálna pobočka Úsmevu ako dar v Prievidzi v spolupráci s Nadáciou Hodina deťom. Ide o projekt v rámci programu SOS Úsmevu ako dar na podporu samostatného života mladých dospelých z detských domovov.Čítať viac...

Deň rozhodnutia

PODPORA NÁRODNÉHO PROGRAMU BOJA PROTI DROGÁM 2004-2008

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar sa rozhodla v rámci neformálneho vzdelávania prispieť k prevencii a predchádzaniu drogových závislostí prostredníctvom zážitkových aktivít, komunikácie, poradenstva, zmysluplného trávenia voľného času a vzdelávania. Projekt prebieha od septembra minulého roku do októbra 2007. Cieľovou skupinou projektu sú sociálne znevýhodnené skupiny, mladí dospelí z detských domovov. Ciele projektu korešpondujú s Národným programom boja proti drogám 2004-2008 a Protidrogovým akčným plánom EÚ (2005-2008).

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.

Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.