Mladí dospelí

Program SOS – takto voláme pomoc mladým dospelým.
 
Zahŕňa prípravu mladých ľudí na odchod z detského domova a tiež podporu tým, ktorí potrebujú pomoc pri adaptácii v reálnom živote nasledovnými formami:

Prevencia –
 stretnutia našich dobrovoľníkov s deťmi v detských domovoch, organizovanie vzdelávacích aktivít.

Konkrétna pomoc
 – každoročne stúpa počet mladých dospelých, ktorí potrebujú pomoc a poradenstvo po odchode z detského domova. Ide najmä o hľadanie práce, ubytovania, poskytnutie sociálneho poradenstva či pracovnej asistencie. Naša sociálna výpomoc mladým dospelým zahŕňa vybavenie práce, bývania, zakúpenie stravy podľa potreby, zdravotné vyšetrenia, vstupné lekárske prehliadky, cestovné, pomoc slobodným matkám s deťmi, mladým rodinám s deťmi.

SOS linka:
Bezplatná telefónna Linka pre budúcnosť: 0800 800 123
Linka je určená pre pomoc deťom z detských domovov a mladým dospelým. Zneužitie tejto linky sa trestá.
Linku pre nás sponzorsky prevádzkuje Slovak Telekom a.s.
 

 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar realizuje projekty:


SOS program pre mladých dospelých
dopytovo-orientovaný projekt

V každej regionálnej pobočke SPDDD ÚaD v nadväznosti na príslušný kraj začal pôsobiť jeden mentor, ktorého úlohou je mentoring a sprevádzanie mladého dospelého v procese osamostatňovania sa pred ukončením ústavnej starostlivosti a najmä po odchode z detského domova.

Realizácia projektu: november 2013 - apríl 2015

ITMS kód: 27120130551

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

„Priestor na vašu príležitosť.“

www.esf.gov.sk
www.usmev.sk

 
IA
                                     
op
  
                                  esf
 

Mentorský program pre mladých dospelých
dopytovo-orientovaný projekt

Cieľom projektu je podpora osamostatnenia sa mladých dospelých v Bratislavsko samosprávnom kraji po odchode z detského domova a ich integrácia do spoločnosti.

Realizácia projektu: 01.05.2014 - 31.10.2015

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

ITMS kód: 27130230019

„Priestor na vašu príležitosť.“

www.esf.gov.sk
www.usmev.sk

 
IA
                                     
op
  
                                  esf
 
 

 
Kniha Deti choré na lásku
obalka knihy
Kniha odkrýva tristnú realitu, ktorej čelia deti po odchode z detského domova. Nepripravení na samostatný život zostali niektorí na ulici ako bezdomovci, alebo dokonca ako prostitútky. Hovoria o tom, ako nemali kde bývať, ako hľadali prácu a peniaze, stali sa závislými od drog. Podaktorí sa uchýlili ku krádežiam a skončili vo väzení, iní si požičiavali u nebankových spoločností a obrovské dlhy im dodnes bránia usadiť sa. 
 
 
 
 
 
Ďakujeme partnerom, vďaka ktorým sme mohli vydať túto knihu:
 enel t  slovart  pontis 
 
 


pomoc jeden druhemu
 
 

Ako pomôcť mladým dospelým domovákom?

Konferencia Príprava mladých dospelých na samostatný životKaždoročne opúšťa detské domovy približne 500 mladých dospelých, ktorí potrebujú pomoc a poradenstvo. Ide najmä o hľadanie práce, ubytovania, poskytnutie sociálneho poradenstva či pracovnej asistencie. Aj z tohto dôvodu zorganizovali Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov s Výskumno-vzdelávacím inštitútom profesora Freybergha pre dieťa a rodinu pri Vysokej škole sv. Alžbety konferenciu Príprava mladých dospelých na samostatný život.

V detských domovoch vyrastá okolo 4 700 detí, ktorých priemerný vek je 9 rokov, vlani bolo okolo 1 300 detí vyňatých z vlastnej rodiny, pričom dosahovali vek 6 rokov. Aj tieto zistenia odzneli na konferencii Príprava mladých dospelých na samostatný život v Nimnici. 

Čítať viac...

Úspešné projekty nášho centra v Rimavskej Sobote pomáhajú mladým aj deťom zo znevýhodneného prostredia

Aktivity KC v Rimavskej SoboteRodiny, ktoré sa ocitli v problémoch, ťažkej sociálnej či životnej situácii, náhradné rodiny, deti a mladí vyrastajúci v systéme ústavnej starostlivosti potrebujú špeciálnu pomoc, ochranu i podporu celej spoločnosti. Spoločnosť Úsmev ako dar prostredníctvom centra na Dobšinského ulici v Rimavskej Sobote už niekoľko rokov napĺňa tieto ciele prostredníctvom odborného poradenstva a ponukou voľnočasových rozvojových aktivít v poobedných hodinách, ktoré podporujú bezpečné a zmysluplné trávenie voľného času. Tento rok sa nám v Rimavskej Sobote podarilo úspešne zrealizovať niekoľko programov a projektov.

Čítať viac...

Každý človek má nejaký talent, je dôležité, aby ho objavil

skolenie5Bratislava 14. marec 2018 – Ako odomknúť vlastný potenciál, ale aj ako sa dokázať lepšie presadiť v spoločnosti, to sú témy školenia, ktoré pre mladých ľudí z detských domovov pripravila organizácia Úsmev ako dar v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne.

Školenie je súčasťou projektu Domováci domovákom, je to jedna zo vzdelávacích a rozvojových aktivít, ktoré majú deti v detských domovoch pripraviť do života tak, aby si boli vedomé svojej hodnoty pre spoločnosť a boli schopné postarať sa o seba a neskôr aj o budúcu rodinu.

Čítať viac...

Mladí dospelí, čo s nimi?

Strecha2018 1V januári sa na pôde neziskovej organizácie DORKA uskutočnilo v spolupráci s SPDDD Úsmev ako dar a Nadáciou DeDo prvé tohtoročné stretnutie neformálneho združenia „STRECHA“. Táto iniciatíva vznikla na stretnutí odborníkov pracujúcich s mladými dospelými v Košiciach v roku 2012 a zastrešuje problematiku odchovancov detských domovov. Hlavnou náplňou jej činnosti je stretávanie sa organizácii pracujúcich s mladými dospelými po odchode z detského domova za účelom užšej spolupráce a výmeny skúsenosti. Tento cieľ sme sa snažili naplniť aj počas tohto stretnutia. Pozvanie prijalo 10 organizácií pracujúcich s touto cieľovou skupinou a spoločne diskutovali o svojich skúsenostiach. 

Čítať viac...

Mladí dospelí sa opäť vzdelávali v rámci projektu „Domováci Domovákom“

Domovaci domovakom2017 1Cieľom našich celoročných vzdelávacích a rozvojových aktivít pre deti v detských domovoch je pripraviť do života schopného mladého človeka, ktorý si je vedomý svojej hodnoty pre našu spoločnosť, a ktorý je schopný postarať sa o seba a neskôr aj o svoju budúcu rodinu. V tejto oblasti si uvedomujeme veľký význam prevencie a preto sa v rámci SOS programu venujeme aj mladým dospelým vo veku od 16 do 19 rokov, kedy sa pripravujú na odchod z detského domova.

Čítať viac...

Noc vonku – skús si život na ulici!

Noc vonku A3-page-001 titulkaKošice - Vyskúšaj si, aké je to byť jednu noc bez strechy nad hlavou.  Podujatie, Noc vonku, sa uskutoční pred súsoším Imamaculatu na Hlavnej ulici v Košiciach v sobotu 24.mája 2014 so začiatkom o 19:00 a trvať bude do nedele 25.mája 2014 do 7:00 rána. Spoločnosť Úsmev ako dar je partnerom tohto podujatia ako organizácia, ktorá sa s témou bezdomovectva stretáva najmä pri práci s mladými dospelými po ukončení ich ústavnej starostlivosti. Práve táto cieľová skupina je v tejto oblasti riziková.

Čítať viac...

Mladí dospelí s veľkými očami

tabor velke oci 03Projekt „Pre malých ľudí s veľkými očami“ realizovaný vďaka podpore Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska pokračuje! Po letnom prázdninovom tábore sa teenageri vyrastajúci v náhradných rodinách naďalej každý mesiac stretávajú. Okrem toho sa nám pre nich 16. až 18. marca 2012 podarilo pripraviť víkendový rozvojový pobyt, počas ktorého sa premenili na malých cieľavedomých lezcov v národnom parku Slovenský raj.

Čítať viac...

Správne vyštartovať do života

V týchto dňoch sa uzatvára celoročný projekt Správne vyštartovať do života, ktorý Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach realizovala v spolupráci s košickou pobočkou Úsmev ako dar a Centrom pre obnovu rodiny - DORKA.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Usmev logo white text

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.