Ako správne vyštartovať do života

Košice - Do druhej polovice sa v týchto dňoch prehúpáva spoločný projekt Správne vyštartovať do života, ktorý Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach v spolupráci s košickou pobočkou Úsmev ako dar a novootvoreným Centrom pre obnovu rodiny - DORKA realizuje vďaka podpore z Fondu Hodina deťom.

Počas doterajšieho priebehu organizátori na základe prieskumu vzdelávacích potrieb vyškolili 16 mladých dobrovoľníkov

v oblasti sociálno-preventívnej práce a voľnočasových aktivít pre mládež. 10 z nich sa po ukončení kurzu základov sociálnej a edukačnej práce veľmi aktívne zapojilo do ďalšej fázy projektu - prípravy a realizácie tréningu životných a sociálnych zručností mladých chovancov detských domovov na východe Slovenska a bývalých chovancov, súčasných klientov DORKy - Centra pre obnovu rodiny.

Stretnutia, ktoré sa v týchto týždňoch rozbiehajú, budú zamerané na získanie nových, resp. rozvoj a prehĺbenie nadobudnutých životných zručností, ktoré pomôžu mladým ľuďom po odchode z detského domova ľahšie prekonávať prekážky v procese osamostatňovania sa.

Autora a foto: PaedDr. Darina Šalagovičová, Rada pre poradenstvo vo sociálnej práci v Košiciach


Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.