• text smska 2perc euro stravne dobrovolnik slogan zavriet

Roma Matrix, projekt EÚ

ČO JE ROMA MATRIX?
Európsky projekt ROMA MATRIX trval dva roky,  od apríla 2013 do marca 2015. Jeho cieľom bolo bojovať proti rasizmu, netolerancii a xenofóbii voči Rómom, a zároveň zvýšiť úroveň integrácie prostredníctvom aktívneho európskeho programu. Roma Matrix tvorilo partnerstvo 12-tich organizácií v 10-tich štátoch Európskej únie. Bol podporovaný Programom Európskej únie pre základné práva a občanstvo.

Roma MATRIX charakterizovalo medzi-sektorové partnerstvo: zahŕňalo miestne a cirkevné autority, mimovládne organizácie, súkromný sektor a univerzitu. Partnerstvo  zahŕňalo aj rómske organizácie a rómskych pracovníkov z iných organizácií, aby usmerňovali aktivity. V projekte Roma MATRIX bolo zahrnutých trinásť aktivít rozdelených do štyroch pracovných oblastí a každá organizácia sústredila na iný aspekt projektu v danej oblasti.

ČO ROBILA SPOLOČNOSŤ PRIATEĽOV DETÍ Z DETSKÝCH DOMOVOV ÚSMEV AKO DAR?

Úsmev ako dar bola jedinou slovenskou organizáciou zapojenou v projekte Roma Matrix. Jej úlohou bolo napĺňať ciele projekt v slovenskom regióne a pracovať s rómskymi rodinami, deťmi prostredníctvom realizácie nasledovných aktivít:

Politika, prax a sieťovanie: Vzdelávacie semináre pre terénnych sociálnych pracovníkov a štátnych úradníkov sociálno-právnej ochrany detí pracujúcich s rómskymi rodinami pre skvalitnenie metód práce s rómskou rodinou.

Program na rozvoj životných zručností „ Jump into life“
pre rómske deti opúšťajúce detské domovy vo veku od 15 do 18 rokov.

Workshopy na integráciu rómskych rodičov „ Roma PRIDE“ s cieľom rozvoja ich rodičovských zručností a následnej integrácie ich detí do spoločnosti.

Program zamestnanosti na rozvoj zručností a individuálneho uplatnenia mladých Rómov po odchode z detského domova starších ako 18 rokov.

Program Mentoring pre Rómske deti v spolupráci s orgánmi verejnej správy.

Benefičné podujatia a verejné ocenenia Rómskych detí a ich rodičov na podporu budovania pozitívneho imidžu Rómov.

roma matrix 1roma matrix 2

 

EU logoROMAMATRIX

 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.

Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

kalendar