• text smska 2perc euro stravne dobrovolnik slogan zavriet

Roma Matrix, projekt EÚ

ČO JE ROMA MATRIX?
Roma MATRIX je európsky projekt, ktorého cieľom je bojovať proti rasizmu, netolerancii a xenofóbii voči Rómom, a zároveň zvýšiť úroveň integrácie prostredníctvom aktívneho európskeho programu. Roma Matrix sa skladá z partnerstva 12-tich organizácií v 10-tich štátoch Európskej únie. Projekt bude trvať dva roky,  od apríla 2013 do marca 2015. Je podporovaný Programom Európskej únie pre základné práva a občanstvo.

Roma MATRIX je medzi-sektorové partnerstvo: zahŕňa miestne a cirkevné autority, mimovládne organizácie, súkromný sektor a univerzitu. Partnerstvo  zahŕňa aj rómske organizácie a rómskych pracovníkov z iných organizácií, aby usmerňovali aktivity. V projekte Roma MATRIX existuje trinásť aktivít, ktoré sú rozdelené do štyroch pracovných oblastí a každá organizácia sa bude sústrediť na iný aspekt projektu v danej oblasti.

ČO BUDE ROBIŤ SPOLOČNOSŤ PRIATEĽOV DETÍ Z DETSKÝCH DOMOVOV ÚSMEV AKO DAR?

Úsmev ako dar je jedinou slovenskou organizáciou zapojenou v projekte Roma Matrix. Jej úlohou je napĺňať ciele projekt v slovenskom regióne a pracovať s rómskymi rodinami, deťmi prostredníctvom realizácie nasledovných aktivít:

Politika, prax a sieťovanie: Vzdelávacie semináre pre terénnych sociálnych pracovníkov a štátnych úradníkov sociálno-právnej ochrany detí pracujúcich s rómskymi rodinami pre skvalitnenie metód práce s rómskou rodinou.

Program na rozvoj životných zručností „ Jump into life“
pre rómske deti opúšťajúce detské domovy vo veku od 15 do 18 rokov.

Workshopy na integráciu rómskych rodičov „ Roma PRIDE“ s cieľom rozvoja ich rodičovských zručností a následnej integrácie ich detí do spoločnosti.

Program zamestnanosti na rozvoj zručností a individuálneho uplatnenia mladých Rómov po odchode z detského domova starších ako 18 rokov.

Program Mentoring pre Rómske deti v spolupráci s orgánmi verejnej správy.

Benefičné podujatia a verejné ocenenia Rómskych detí a ich rodičov na podporu budovania pozitívneho imidžu Rómov.

roma matrix 1roma matrix 2

 

EU logoROMAMATRIX

 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.

Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

kalendar