• text smska 2perc euro stravne dobrovolnik slogan zavriet

Výzvy, ÚPSVaR

Spoločnosť Úsmev ako dar spolupracuje aj s Úradmi práce, soc. vecí a rodiny po celom Slovensku. Aj prostredníctovm tejto spolupráce vieme účinne pomáhať našim klientom.

Výzvy na ktoré reagujeme sa týkajú nasledovných oblastí:

  • Sanáciu rodinného prostredia dieťaťa a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo dieťa na základe rozhodnutia súdu vyňaté, s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.
  • Rozvoj sociálnych zručností a spoločenských návykov u detí, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
  • Príprava náhradných rodičov, sprevádzanie náhradných rodičov.

„Domováci domovákom“: Nehádžme blato na všetky detské domovy!

Bratislava (13.6.2016) Iniciatíva „Domováci domovákom“ Spoločnosti Úsmev ako dar považuje za dôležité vyjadriť sa k stále častejšej negatívnej medializácii detských domovov, tiež k informáciám, ktoré odzneli v súvislosti s pripravovanou kontrolou vybraných Detských domovov zo strany Najvyššieho kontrolného úradu.

Čítať viac...

Bratislava

Aktuálne výzvy v Bratislavskom kraji

Výchovný skupinový program

Sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program zameraný na rozvoj sociálnych zručností a spoločenských návykov u detí, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou formou, celodennou formou, a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa.

Viac o projektu TU.

 


 

Bratislava - Výchovný skupinový program 2013

Výzva - rodiny z BA I – BA V

Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program zameraný na rozvoj sociálnych zručností a spoločenských návykov u detí, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou formou, celodennou formou, a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa.

Cieľ programu:
Dlhodobé odborné vedenie a pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa, alebo jeho porúch správania, na rozvoj sociálnych zručností, na získanie potrebných spoločenských návykov, hygienických návykov a na zabezpečenie vhodného využitia voľného času. Cieľom programu je aj nácvik rodičovských zručností v zmysle nášho programu PRIIDE, aby rodičia porozumeli vývinovým potrebám detí, posilnenie rodinnej súdržnosti, ponuka riešení a ako predchádzať  výchovným ťažkostiam. Vzhľadom k tomu, že projekt trvá do 10.12.2013 je pre nás veľmi dôležité stanoviť si reálne ciele, ktoré je možné s deťmi a ich rodinami v danom čase zrealizovať.

Cieľová skupina programu:
Program je určený pre 15 detí a ich rodičov alebo ľudí, ktorí sa o deti osobne starajú. Deti, s ktorými spolupracujú úseky sociálnych vecí a rodiny BA I – BA V, u ktorých sa vykonávajú opatrenia SPODaSK a nie sú vyňaté z rodiny. Deti, ktoré sú umiestnené na dobrovoľnom pobyte v krízovom zariadení alebo inom zariadení. Tieto deti majú trvalý alebo obvyklý pobyt na území mesta Bratislava. Program je určený pre deti vo veku od 8 – 16 rokov, ktoré sú z málopodnetného prostredia s problémovým správaním. Do programu môžu byť zaradené aj súrodenecké skupiny.
Zoznam účastníkov programu zabezpečí oddelenie SPOaSK v Bratislave. Nakoľko už štvrtý rok prevádzkujeme nízkoprahový klub na sociálnej ubytovni Fortuna boli by sme radi ak by mali príležitosť zúčastniť sa tohto programu aspoň niektoré deti a ich rodiny práve z tejto ubytovne.

Forma a spôsob realizácie opatrenia:
Konkrétne aktivity projektu sú rozdelené do 4 fáz:
1.    fáza: Príprava na skupinovú prácu s dieťaťom a jeho rodinou – komplexná diagnostika
2.    fáza: Skupinové cyklické aktivity pre deti a ich rodiny – jednodňové (5 stretnutí v celom projekte)
3.    fáza: skupinové cyklické aktivity pre deti a ich rodiny – víkendové (2 stretnutia v celom projekte)
4.    fáza: týždňový výchovno-rekreačný pobyt pre deti

Doplnkové aktivity v projekte:
-    psychologická starostlivosť počas celého trvania projektu
-    sociálne poradenstvo,
-    terénna sociálna práca
-    koordinačné stretnutie podporného tímu okolo rodiny (vypracovanie sociálneho plánu pre dieťa a jeho rodinu) za prítomnosti rodiny
-    realizovanie stretnutí rodinného kruhu

 

 

Najprv práca, potom polievka

deti polievka 2013 0024. júla 2013 sme v Bratislave pripravili v rámci Výchovného skupinového programu pre deti a ich rodičov malé prekvapenie.  Na obed sme im totiž navarili teplú polievočku. Pre deti zeleninovú a pre rodičov ruský borsč. Obed bol súčasťou programu jednodňového skupinového stretnutie pre rodiny v rámci opatrenia  SPOaSK v Bratislave I a Bratislava V.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.

Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

kalendar