Čo pre Vás znamená rodina?

Pozvánka na odbornú konferenciu: Prínos konferenčného modelu práce s rodinou

Konferenčný model práce s rodinouSpoločnosť Úsmev ako dar, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Výskumno-vzdelávací inštitút prof. Freybergha pre dieťa a rodinu, VŠZaSP sv. Alžbety, Fórum riaditeľov a zamestnancov centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy) a Magistrát hlavného mesta Bratislava Vás pozývajú na odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Prínos konferenčného modelu práce s rodinou - Využitie restoratívnych konferencii a rodinných konferencií Stretnutí rodinného kruhu pri práci s dieťaťom - mladým človekom, jeho rodinou a komunitou 9. októbra 2019 (9.00- 15.30 hod.) v Bratislave. Ak budeme stále robiť veci ako doteraz, budú také, ako boli doteraz.... Sme odkázaní na spoluprácu. Rozšírme kruh okolo ohrozeného dieťaťa.

Konferencia je určená pre profesionálov, ktorí pracujú s ohrozenými deťmi, mladými ľuďmi a ich rodinami v oblasti sociálneho a psychologického poradenstva, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb, terénnej sociálnej práce, komunitnej práce, ako aj z oblasti justície, školstva, zdravotníctva, polície, komunálnej práce, predstaviteľom akademickej obce a všetkým, ktorí sa zaujímajú o efektívne spôsoby práce s rodinou.

Konferencia sa koná v rámci stretnutia Európskej siete praktikov využívajúcich pri svojej práci s rizikovými skupinami občanov restoratívne praktiky - model rodinných konferencii (Family Group Conferences) a Restorative Conferences. Členom tejto európskej siete odborných inštitúcii je od roku 2009 aj akreditovaný subjekt Spoločnosť Úsmev ako dar, ktorý implementuje tento unikátny model pri práci s ohrozenými deťmi a ich rodinami na Slovensku.

Príďte si pre nový impulz pre svoju prácu!

Pre viac informácií kliknite sem.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.