Čo pre Vás znamená rodina?
Kúpou produktov v združení lekárni Mojalekaren podporíte naše programy a projekty.

Výmena skúseností na Seminári sudcov

Seminar sudcov2017 3Opäť sme s Ministerstvom spravodlivosti spoluorganizovali Seminár sudcov. Stretnutie sudcov, ktorí sa venujú otázkam rodinného práva a poručníckej agendy, sa konalo v Omšení už 14-krát, tentoraz v dňoch 19. - 20.1.2017. Okrem nich sa ho zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva spravodlivosti, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Komisára pre deti, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, detských domovov, akademickej obce a neštátnych subjektov.

Úvodné slovo mala podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Stretnutie pokračovalo príspevkami predsedu organizácie Úsmev ako dar Jozefa Mikloška, predsedu Asociácie rodinných sudcov Petra Rajňáka, riaditeľa Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch Karela Molina, riaditeľky odboru SPODaSK Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Márie Marcinovej a predsedu Fóra riaditeľov detských domovov Zdenka Michalidesa. O nadviazaní a prehlbovaní spolupráce, prípadne o jej vylepšeniach hovorila so sudcami aj riaditeľka kancelárie Komisára pre deti Daniela Lengyelová.

Na stretnutie bola pozvaná aj sudkyňa Okresného súdu v Kolíne a zároveň predsedníčka Združenia rodinných a opatrovníckych sudcov ČR Libuše Kantůrková, ktorá predstavila fungovanie a postavenie rodinnoprávnych a opatrovníckych sudcov v českej justícii.

Zástupkyne Fóra pre pomoc starším, Ľubica Gálisová a Edita Flimelová upozornili na násilie páchané na senioroch a predstavili možné legislatívne návrhy na ochranu seniorov, resp. opatrovancov v súdnom konaní. Slávka Karkošová z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety poukázala na problematiku posudzovania domáceho násilia v kontexte rozhodovania súdov v poručenskom konaní.

Významným prínosom stretnutia je možnosť výmeny si skúseností a pohľadov zástupcov jednotlivých oblastí, ktorí sú si navzájom kľúčovými partnermi. Nasledujúce stretnutie je plánované na jeseň tohto roka.

Seminar sudcov2017 2 Seminar sudcov2017 4 Seminar sudcov2017 1

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.