Semináre

Výmena skúseností na Seminári sudcov

Seminar sudcov2017 3Opäť sme s Ministerstvom spravodlivosti spoluorganizovali Seminár sudcov. Stretnutie sudcov, ktorí sa venujú otázkam rodinného práva a poručníckej agendy, sa konalo v Omšení už 14-krát, tentoraz v dňoch 19. - 20.1.2017. Okrem nich sa ho zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva spravodlivosti, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Komisára pre deti, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, detských domovov, akademickej obce a neštátnych subjektov.

Čítať viac...

PSSST? (Výchova detí v náhradnej starostlivosti v otázkach sexuality).

Srdečne pozývame všetkých náhradných, profesionálnych rodičov, záujemcov, pedagógov, ale aj širokú verejnosť, na seminár, ktorý sa bude konať:

9. august 2016 Banská Bystrica - 16. a 18. august 2016 - Košice 23. august 2016 Bratislava

Čítať viac...

Pozvánka na školenie: Výchova - dieťa s poruchou správania

grafika1Milí priatelia. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov Vás srdečne pozývajú na odborný seminár Výchova - dieťa s poruchou správania. Máte doma, alebo v práci dieťa, ktoré je ťažké zvládnuť? Vyskúšali ste niekoľko osvedčených postupov a nič nezaberá? Možno Vám práve tento seminár odpovie na Vaše nezodpovedané otázky.

Čítať viac...

Vzdelávali sme sociálnych pracovníkov

vzdelavanie soc pracV Jasnej sa v dňoch 28. – 29. októbra zišli sociálni pracovníci detských domovov z celého Slovenska, aby sa tu venovali predovšetkým dvom témam: príprave mladých dospelých na osamostatnenie sa a právnym normám, ktoré s ich výkonom práce bezprostredne súvisia. II. vzdelávacie stretnutie sociálnych pracovníkov z detských domovov usporiadal Úsmev ako dar v spolupráci s Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov.

Čítať viac...

Pomoc pre pomáhajúcich odborníkov

ochrana deti rodinySociálna práca je profesia náročná v mnohých ohľadoch. Pomoc, ktorú pomáhajúci odborník klientovi poskytuje, je dlhodobá a často, i napriek značnému úsiliu, vedie len k čiastočným, prípadne dočasným výsledkom, po ktorých opäť nasleduje recidíva. Vyplýva to z povahy práce samotnej. Sociálny pracovník môže klientovi len „otvoriť dvere“ a vytvoriť pre neho príležitosť k rastu, no „prekročiť prah“ už musí klient sám.

Čítať viac...

Dialóg medzi praxou a legislatívou

vzdelavanie BB 2014 001Sociálna práca je jednou zo základných zložiek starostlivosti o ohrozené dieťa nielen v teréne, ale i v zariadeniach náhradnej výchovy. Vykonávajú ju sociálni pracovníci, ktorým bolo určené aj 1. Vzdelávacie stretnutie sociálnych pracovníkov z detských domovov spoločnosti Úsmev ako dar a Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov. Toto vzdelávacie podujatie, ktoré sa uskutočnilo 7. – 8. apríla 2014 v Banskej Bystrici, malo sociálnym pracovníkom zo zariadení priniesť konkrétne námety a informácie na skvalitnenie ich profesionálneho výkonu.

Čítať viac...

Roma MATRIX opäť v Košiciach

roma matrix seminar KE6. – 7. marca sa v Košiciach konalo stretnutie Roma MATRIX. V košickej pobočke spoločnosti Úsmev ako dar sme tak mali príležitosť privítať zahraničných účastníkov z krajín, zapojených do tohto medzinárodného projektu. Čo vlastne Roma Matrix je a aké je jeho zameranie? Ide o  európsky projekt, ktorého cieľom je bojovať proti rasizmu, netolerancii a xenofóbii voči Rómom, a zároveň zvýšiť úroveň integrácie prostredníctvom aktívneho európskeho programu.

Čítať viac...

Pracovné stretnutie sociálnych pracovníkov

stretnutie TSP KE 2014 001Čo trápi sociálnych pracovníkov v detských domovoch? Aké reálne nástroje a možnosti majú pri práci s rodinou? Aké sú ich potreby a skúsenosti?... Tieto a ďalšie otázky boli námetom Pracovného stretnutia sociálnych pracovníkov detských domovov z Košického a Prešovského kraja, ktoré spoločnosť Úsmev ako dar zorganizovala 13. marca 2014 v Košiciach. Zmyslom tohto odborného pléna bolo pomenovať hlavné problémy, s ktorými sa sociálni pracovníci vo svojej praxi stretávajú, a tiež formulovať východiská, ktoré by im pri prekonávaní prekážok mohli pomôcť.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.