Centrum podpory náhradného rodičovstva

Projekt budovania siete podpory náhradného rodičovstva s podporou Nadácie J&T.

Viac než dve desaťročia sa spoločnosť Úsmev ako dar venuje nielen deťom v detských domovoch, ale aj náhradným rodinám, ktoré tieto deti prijímajú a vytvárajú im nové rodinné zázemie. Od 1.5.2013 sa naša starostlivosť o náhradné rodiny ešte zintenzívni a skvalitní. Otvárame tri Centrá podpory náhradného rodičovstva v troch slovenských regiónoch.
Centrum pre Východoslovenský kraj vznikne v Košiciach, centrum pre Stredoslovenský kraj v Prievidzi a centrum pre Západoslovenský kraj v Bratislave.

Vďaka týmto centrám budú môcť naši odborníci kvalifikovane a efektívne vyhľadávať, vzdelávať a sprevádzať náhradných rodičov z celého Slovenska.

V každom z troch Centier podpory náhradného rodičovstva bude pôsobiť erudovaný sociálny pracovník a psychológ, prípadne terapeut.
Ich úlohou bude podporovať už fungujúce rodiny, poskytovať im poradenstvo a usmernenie, zabezpečiť okamžitú pomoc pri akútnych problémoch a oddychovú starostlivosť v prípade potreby. Okrem individuálnej starostlivosti zabezpečia naši pracovníci aj fungovanie podpornej skupiny. Záujemcom o náhradné rodičovstvo poskytnú smerodajné informácie, aby sa mohli sami zodpovedne rozhodnúť, či sa na túto celoživotnú úlohu podujmú. Budú rozvíjať a podporovať ich špeciálne zručnosti, ktoré sú pri starostlivosti o zranené deti  nutnou výbavou a predpokladom plnohodnotného vzťahu. Tieto zručnosti získavajú „naše úsmevácke“ náhradné rodiny v rámci vzdelávacieho výcvikového programu PRIDE, ktorý realizujeme už 11 rokov. Odborníci z Centier podpory budú sledovať konkrétne potreby náhradných rodičov, aby sme podnety z praxe dokázali preniesť už do prípravy.

„Chceli by sme postupne zvyšovať informovanosť ľudí o náhradnej rodinnej starostlivosti a jej základných formách. Tiež by sme chceli zapojiť do širšej spolupráce školy – materské, základné aj stredné – a ponúknuť učiteľom možnosť konzultovať svoje otázky týkajúce sa spôsobu zvládania odlišností, s ktorými deti v NR prichádzajú. Samozrejmosťou je pre nás podpora samotných náhradných rodín. Chceme byť pre nich oporou v tom, čo potrebujú. Organizovať vzdelávanie v oblastiach, ktoré sa ukazujú ako kľúčové, a tiež v spoločnom trávení času,“ upresňuje Mgr. Veronika Prokopová, psychologička košického Centra podpory.

Považujeme za dôležité, aby deti odrezané od svojej pôvodnej rodiny našli stabilné rodinné prostredie, do ktorého by mohli nanovo vrásť a z ktorého by mohli čerpať silu pre svoj ďalší vývoj. Je stále veľa detí, ktoré potrebujú náhradnú starostlivosť, no rodín,  ktoré ju dokážu poskytnúť, je ešte vždy málo. Našou snahou je získať čo najviac ľudí pre myšlienku náhradnej starostlivosti a zabrániť tomu, aby náhradné rodiny zlyhávali, či trpeli neúnosnou záťažou. Centrá podpory prinesú náhradným rodinám odbornú starostlivosť, podporu a v konečnom dôsledku, ako dúfame, aj radosť zo vzájomných láskyplných vzťahov.

Cieľová skupina projektu:

Náhradní rodičia a deti, a to:

  • Potencionálni záujemcovia o náhradnú osobnú starostlivosť, osvojenie, pestúnstvo.
  • Žiadatelia o náhradnú osobnú starostlivosť, osvojenie, pestúnstvo.
  • Náhradní rodičia, osvojitelia, pestúni.
  • Deti v detských domovoch.
  • Deti umiestňované do náhradnej starostlivosti.

Ciele projektu:

  • Vyhľadávanie nových náhradných rodín.
  • Príprava žiadateľov o náhradné rodičovstvo a profesionálnych rodičov.
  • sprevádzanie a odborná podpora náhradným rodinám.

Projekt zabezpečí mzdové náklady na troch odborných pracovníkov centier, psychológov a terapeutov.

Centrá podpory náhradného rodičovstva, ich vznik a prevádzku na roku 2013/2014  podporila zo svojich zdrojov Nadácia J&T sumou 76 680,-.

 

Nadacia JaT web nove

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Usmev logo white text

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.
Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.