Rodinné skupinové konferencie

Viac stretnutí rodinných rád

V spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja budeme môcť tento rok zorganizovať viac Stretnutí rodinných rád, a to v rámci programu Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010, financovaného z rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu SR. Od marca do novembra 2010 môžeme vďaka tejto podpore pracovať na projekte s názvom Zvýšenie participácie na riešení sociálnej inklúzie ohrozených osôb.

Stretnutia rodinných rád sú novým a efektívnym nástrojom sociálnej práce s rodinou, osvedčili sa ako jedinečný spôsob na predchádzanie vyňatia detí z krízových rodín do detských domovov.

Pri stretnutí rodinnej rady sa zíde široká rodina, ktorá sama hľadá riešenie problémov. V praxi sa našim sociálnym pracovníkom podarilo dosiahnuť, že detí z rodín v kríze sa vďaka týmto stretnutiam ujali príbuzní.

S podporou Fondu sociálneho rozvoja bude môcť Úsmev ako dar zorganizovať tri Stretnutia rodinnej rady v každej zo svojich ôsmich pobočiek.

Fond sociálneho rozvoja podporil aj konferenciu a workshopy Mosty k rodine, ktoré sú už tradične miestom stretnutí všetkých zainteresovaných, ktorí sa podieľajú na politike sociálnej inklúzie.

Výška príspevku: 26.820, 00 Eur

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú hlavne počty zapojených osôb a organizácií pri riešení problematiky chudoby a sociálnej exklúzie. Veľmi dôležitým dopadom, ktorý náš projekt sleduje, je počet osôb, u ktorých sa pozitívne zmení ich sociálne postavenie a s tým spojená kvalita života.

www.2010againstpoverty.eu www.protichudobe.sk

Projekt bol podporený v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010) a realizuje sa zo zdrojov EU a štátneho rozpočtu SR.

Family Group Conferences in Slovakia

First experience of Family Group Conferences (FGCs) in Slovakia 

First experience in implementing the FGC model in 2007 was encouraging, bringing real solutions, while eliminating inadequate interventions, life continuum interruptions as well as the loss of both personal and family identity of the children at risk within the child protection system.

The professional team of Úsmev ako dar (UaD) got the initial information on the FGCs in 2006. Our first trainers were Marilyn Taylor, Daybreak, UK and Rob van Pagée and his co-workers from Eigen Kracht Centrale, Netherland who still have been our coaches and mentors.

After viewing the model and comparing the implementation conditions, we started to prepare the first groups of FGC coordinators and educate social workers. Over a decade, more than 30 coordinators have been trained and regularly supervised and are ready to prepare the conference whether the referral comes from the child protection body, local self government, school or the member of the child at risk broader family system. The FGC model implementation team headed by Monika Miklošková (under the Úsmev ako dar) train, coach and supervise the FGC coordinators across Slovakia and provides nation-wide supervision and teambuilding activities for the FGC coordinators.

Based on the particular needs of the Slovakia´s regions, there have been implemented educational seminars for professionals involved in the child protection system who can address a particular certified coordinator for the family at risk. Thanks to the thorough education and awareness raising, family group conferences have become a well-known model of social work with families in Slovakia.
So far, Úsmev ako dar have done more than 170 FGCs. Our results roughly copy the outputs of our more experienced foreign partners.
Based on the findings of the FGC research qualitative and quantitative study in Slovakia, which included 130 of analysed FGCs, involving 26 regional child protection authorities and 21 children's homes in the period of 2007 – 2016, we monitored supportive and risk factors of applying the FGC model in several categories.

Factors Enhancing the Family System Using Family Conferences - Family Circle Meeting, Risk Factors for Family

The identified factors of FGC benefits and threats have been categorised into those having been seen positively by the participants (professionals and members of the family network) as empowering, motivating, and those having been perceived as unpleasant and threatening by the family members and professionals during the FGC process. Naturally, a lot of FGC participants felt initial concerns about the judging nature of the conference, the guilt of the developments in their broad family, the fear of loss of control over the situation, the inability to meet expectations, the presence of people with broken relationships or contacts, or the attitude of professionals - social workers.

Supportive factors:
• Improving relations within the family, releasing tensions
• Better understanding of the issue threatening the child and its context
• A clearer idea of the following steps to address the child's situation
• A comprehensive solution to the situation in the family
• Involvement, initiation of a broad family support network
• Re-linkage to previous support relationships or creating new ones
• Confirmation of the family members´ self-esteem
• Confirmation of the family members' feeling of belonging to a wider family system
• The opportunity to take an active part in making plans for a child and family
• The opportunity to articulate one´s emotions, feelings, fears, hopes
• "Named things cease to be destructive"
• Confirmation of parental roles in their children´s lives
• Family´s understanding of their child´s needs
• The child's presence in decision-making, with regard to the child´s age
• The child knows his / her roots and where he / she belongs to.
• Increasing confidence towards professionals
• Feeling of acceptance of the family with its particularities by the individual subjects of the
system

Risk factors that can harm the benefit of FGCs, as expressed by the family members and other child´s close persons:
• Unaccepting attitude of professionals towards the family
• Judging, discouraging, or refusing attitude towards a child's family
• Unprepared child - family contact after a long-term separation
• The long-term interruption of the child-family relationship continuity after the child´s separation from the family and being placed in the institutional or a substitute family care
• The absence of a wider family support network, the predominance of professionals at the conference
• Unprepared FGC participants, both family members and professionals
• An unavailable offer of potential family support services resulting from the family needs based on their plans
• The absence of the private family time
• The exclusion of a child from the process unless there are justified reasons

A few interesting numbers from the more than 10-year history of FGCs in Slovakia
• 82% of the family members, that were offered an FGC, were able to mobilise their potential and strengths and form a safe and comprehensive plan at their FGC. In some cases (18%), the family system had been so broken and the family´s social network paralysed that it was not possible to organise an FGC for the given moment. The case conference was offered to the family instead
• At 96% of the FGCs, the family´s social network formed a plan that was accepted as a mandatory plan to address the child's situation. 2% of the family did not form a joint plan at their FGC, in 2% of the cases the FGC originally prepared was eventually held as a case conference (case conferences are called Supportive circle conferences, due to a major change in family circumstances, some members families had not come and the present part of the family formed a plan addressing the situation together with the present professionals (a plan during the private family time had not been formed).
• On average, 12 participants have taken part in one FGC, thereof, on average 8 family members and 4 professionals of the family support network.
• One plan involves on average 7.47 tasks. The tasks focused, in particular, on the improvement of the child care, help with bringing up children, addressing housing and living issues, developing parenting skills, adhering to school attendance, re-establishing a family-separated child contact, the possibilities of returning a child to the family.
• In 92% of the cases, the plan formed at an FGC was accepted and approved as a mandatory joint plan by the case social worker responsible for managing the family case - so it can be stated the FGC success rate is 92%.
• In 3% of cases, the families for whom the process of preparing an FGC had started, solved their issues during the preparation phase and the FGC alone was no longer needed.
• in 95% grandparents, uncles, aunts and cousins, foster parents, and other children's relatives also took part.
• 63% of the tasks agreed during the planning phase were accomplished by the family members on their own, only in 37% the families needed assistance by professionals in implementation of their plans.
• 86% of the family members perceived an FGC as "good" to "very good" experience and would recommend it to other families.
• 93% of the family members felt they were truly heard and that they were "taken seriously" in the FGC process by the involved professionals.
• 87% of parents said that they had received more help from their broad family after the FGC.
• 89% of parents and children said they had received more support from the social worker after the FGC.
• 94% of parents were very satisfied with "their" coordinators.
• 76% of social workers said that the family had developed a better plan than it would have been proposed by the social workers themselves.
• 71% is the ratio of the children returned to the family after the implementation of a FGC (compared to 28% using traditional social work practices in the reference period).
• Approximately 30% of FGCs were held in Roma families.

The analysis outcomes are based on 158 family members at risk and 46 professionals and their perception of the FGC´s benefits in terms of their participation within the period of 2012 - 2016.

Within the FGC context, 10 years ago the conference model was completely unknown, or little known to social workers. After 10 years of systematic educational work done by Úsmev ako dar, the FGCs are a well-known and welcome model of the social work with families.

Involvement of conference model into the higher-education social work study has a great credit to the model recognition. At the same time a positive finding reveals that social workers in Slovakia are very open towards the FGC process and plan to implement them into their practice.

In 2017 Úsmev ako dar managed to enforce the incorporation of the model principles as a way of involvement of the broader family and other close persons into planning and decision making for a child (which had not been a common practice so far and social workers had usually made decisions and plans autonomously) into the draft law on child protection and social guardianship No. 305/2005. Now the amendment to the law has been in force since 1 January 2019.

 Family Group Conference

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Network Meeting of Family Group Conferences 2019

Úsmev ako dar is honored and pleased to host the annual European Network FGC Meeting which will be held from 9 to 11 October 2019 in Bratislava. The meeting is intended for the FGC practitioners within the European Network of Family Group Conferences.

For more information please click HERE.

 

 

Hľadáme nových spolupracovníkov na pomoc ohrozeným rodinám

SRKKaždá rodina má z času na čas ťažkosti, s ktorými musí zápasiť. Niektoré rodiny k tomu potrebujú pomoc zvonka. Podeľte sa o svoj potenciál a obohaťte seba i druhých. Príďte na školenie koordinátorov Stretnutí rodinného kruhu, ktoré sa uskutoční 22. - 23. apríla 2016. Miesto prispôsobíme podľa možností väčšiny prihlásených.

Čítať viac...

Hľadáme spolupracovníkov - koordinátorov Stretnutí rodinného kruhu (SRK)

logo SRK 2013SRK je inovatívny model sociálnej práce s ohrozenou rodinou, ktorého cieľom je zmobilizovať prirodzenú podpornú sieť okolo dieťaťa. Príbuzní a ľudia spätí s životom dieťaťa  sami vytvárajú plán riešenia pre dieťa a preberajú za neho zodpovednosť. Stretnutie pripravuje a zvoláva nezávislý koordinátor, ktorý pomáha rodinnému kruhu dosiahnuť zhodu, no do procesu rozhodovania nezasahuje. Rešpektuje sa tiež  kompetencia sociálneho pracovníka, ktorý plán v tomto prípade netvorí, ale potvrdzuje.

Čítať viac...

Hľadáme nových spolupracovníkov na pomoc ohrozeným rodinám

SRKKaždá rodina má z času na čas ťažkosti, s ktorými musí zápasiť.  Niektoré rodiny k tomu potrebujú pomoc zvonka. Podeľte sa o svoj potenciál a obohaťte seba i druhých. Príďte 27.-28. marca 2015 naškolenie koordinátorov Stretnutí rodinného kruhu.

Čítať viac...

Je potrebné dať prehovoriť rodine ...

Maria Merlichrecikova"Každá rodina dokáže prísť k riešeniam. Alebo z vlastných zdrojov, alebo si na pomoc prizvú odborníka." hovorí s presvedčením pani Mária Melicherčíková, dlhoročná koordinátorka Stretnutí rodinného kruhu. A vníma ona Stretnutia rodinného kruhu a pomoc rodinám a deťom v núdzi si prečítajte v nasledovnom rozhovore. Ak máte záujem aj Vy zapojiť sa do pomoci rodinám a deťom v núdzi formou Stretnutia rodinného kruhu dajte nám vedieť a príďte na informačné stretnutia.

Čítať viac...

Hľadáme nových spolupracovníkov a dobrovoľníkov

ruky spoluKaždá rodina má z času na čas ťažkosti, s ktorými musí zápasiť.  Niektoré rodiny k tomu potrebujú pomoc zvonka. Podeľte sa o svoj potenciál a obohaťte seba i druhých. Príďte 22. - 23.11. 2013 do Ružomberka, kde sa bude konať školenie koordinátorv Stretnutie rodinného kruhu.

Čítať viac...

Nádej pre rodinu

plan rodiny30. apríla sme u nás na Úsmeve zrealizovali ďalšie Stretnutie rodinného kruhu (SRK). Išlo o rodinu pani R., s ktorou pracujeme už viac než rok a v najbližšom čase sa môže jej rodinná situácia výrazne zmeniť, pretože požiadala o zrušenie ústavnej starostlivosti pre svoje 4 deti. Ohnisko stretnutia teda predstavovala otázka: Čo je potrebné zabezpečiť pre deti v prípade zrušenia ústavnej starostlivosti?

 

Čítať viac...

Projekt Stretnutí rodinného kruhu zaujal vo Viedni

sozialMarie 20131. mája 2013 sa vo Viedni bude udeľovať medzinárodná cena SozialMarie za inovatívne sociálne projekty, a Úsmev ako dar tam nebude chýbať! Prestížne ocenenie SozialMarie už po 8. krát podporí najlepšie sociálne projekty z krajín strednej Európy. Cieľom podujatia je zviditeľniť sociálne ideje, ktoré novátorským spôsobom reagujú na zmeny spoločenských podmienok. Tento rok sa o cenu SozialMarie uchádzal rekordný počet projektov.

Čítať viac...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny.

Logo usmev

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte informácie o našej činnosti a našich projektoch.

Joomla Extensions powered by Joobi

Vy sa pýtate, my odpovedáme...

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.